نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمقتدر, محمدfa_IR
dc.contributor.authorایرج منصوری, عبدالرضاfa_IR
dc.contributor.authorسالاری, حسنfa_IR
dc.contributor.authorفرهمند, آرمیتاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:43:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:43:06Z
dc.date.available1399-07-09T07:43:06Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:43:06Z
dc.date.issued2009-04-21en_US
dc.date.issued1388-02-01fa_IR
dc.date.submitted2008-07-09en_US
dc.date.submitted1387-04-19fa_IR
dc.identifier.citationمقتدر, محمد, ایرج منصوری, عبدالرضا, سالاری, حسن, فرهمند, آرمیتا. (1388). شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 25(1), 20-28.fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_7262.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/327433
dc.description.abstractبرای شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی، بذرهای زیره (<em>Bunium persicum</em> Boiss.) از رویشگاه طبیعی آن در خرداد ماه 1385 از لاله‌زار کرمان جمع‌آوری شد و پس از تمیز کردن بذرها، اسانس‌گیری با روش تقطیر با آب انجام شد. بازده اسانس بذر زیره سیاه 2/4% بود. ترکیبهای موجود در اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌سنج جرمی (<em>GC/MS</em>) مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، 26 ترکیب در اسانس زیره <em> (Bunium persicum)</em> مورد شناسایی قرار گرفت که 7/99% اسانس را به خود اختصاص دادند. در میان ترکیبهای شناسایی‌شده به‌ترتیب ترکیبهای گاما-ترپینن-7-آل (91/26%)، کومین آلدئید (3/23%) و گاما-ترپینن (0/22%) بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. از سایر ترکیبهای اصلی می‌توان از پارا-سیمن (3/7%)، 2-کارن-10-آل (9/6%) و لیمونن (8/4%) را نام برد. برای بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بر روی 9 سوش باکتری نیز با روش Disk diffusion که شامل دو نوع باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس آرئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس) و هفت نوع باکتری گرم منفی (سودوموناس آئروجینوزا، شیگلا فلکسنری، کلبسیلا پنومونی، سالمونلاتیفی، سراشیا مارسسنس و دو سوش اشرشیاکلی) با اندازه‌گیری قطر هاله عدم رشد بررسی شد. نتایج نشان داد که اسانس زیره سیاه مورد مطالعه دارای اثر ضد میکروبی قابل توجهی می‌باشد. با توجه به مقدار بالای ترکیبهای ترپینن و کومین آلدئید موجود در اسانس با خواص ضد میکروبی که دارند، از اسانس <em>Bunium persicum</em> می‌توان جهت مقابله با میکروبهای بیماری‌زای خاص استفاده کرد و جایگزین بی‌ضرر برای آنتی‌بیوتیک‌ها پیدا نمود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.subjectBunium persicum Boissfa_IR
dc.subjectاثر ضد میکروبیfa_IR
dc.subjectاسانسfa_IR
dc.subjectخواص داروییfa_IR
dc.subjectآنالیز شیمیاییfa_IR
dc.titleشناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی پژوهشی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی پژوهشی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی پژوهشی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی پژوهشی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیfa_IR
dc.citation.volume25
dc.citation.issue1
dc.citation.spage20
dc.citation.epage28


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد