نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقاسمی, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorمحرمی‌پور, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorطهماسبی, غلامحسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:42:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:42:17Z
dc.date.available1399-07-09T07:42:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:42:17Z
dc.date.issued2013-04-21en_US
dc.date.issued1392-02-01fa_IR
dc.date.submitted2010-04-11en_US
dc.date.submitted1389-01-22fa_IR
dc.identifier.citationقاسمی, وحید, محرمی‌پور, سعید, طهماسبی, غلامحسین. (1392). تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 29(1), 26-34. doi: 10.22092/ijmapr.2013.2875fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2013.2875
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_2875.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/327181
dc.description.abstractکنه واروا (<em>Varroa destructor</em> Anderson and Trueman)، مهمترین انگل خارجی زنبور عسل اروپایی (<em>Apis mellifera</em> L.)، به‌حساب می‌آید. با توجه به گستردگی زنبور عسل اروپایی در سرتاسر دنیا، این کنه توانسته نگرانی زیادی را در بین زنبورداران به‌وجود آورد و موجب تهدید صنعت زنبورداری گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر، محاسبه مدت زمان لازم برای ایجاد مرگ و میر 50% (LT<sub>50</sub>) در جمعیت کنه واروا و زنبور عسل پس از شروع اسانس‌دهی با اسانس پونه کوهی (<em>Mentha longifolia</em> L.) می‌باشد. بدین منظور، کنه واروا و زنبور عسل اروپایی با چهار غلظت 87/1، 5/2، 12/3 و 75/3 میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس پونه کوهی در پتری‌دیش‌هایی به حجم 800 میلی‌لیتر تیمار شدند. میزان مرگ و میر کنه واروا و زنبور عسل هر دو ساعت یک‌بار، بدون باز شدن درب پتری‌دیش‌ها و تا زمان مرگ و میر کامل آنها به ثبت رسید. نتایج حاصل نشان داد که مقادیر LT<sub>50</sub> محاسبه شده برای کنه واروا در غلظت‌های 87/1، 5/2، 12/3 و 75/3 میکرولیتر بر لیتر هوا به‌ترتیب 12/10، 11/8، 26/7 و 21/6 ساعت و برای زنبور عسل اروپایی 83/19، 56/19، 72/15 و 68/13 ساعت می‌باشد. این نتایج بیانگر سمّیت به‌مراتب شدیدتر اسانس پونه کوهی علیه کنه واروا در مقایسه با زنبور عسل اروپایی می‌باشد. بنابراین با تنظیم غلظت اسانس و زمان اسانس‌دهی، می‌توان از اسانس پونه کوهی به‌منظور کنترل کنه واروا استفاده کرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2013.2875
dc.subjectکنه واروا (Varroa destructor)fa_IR
dc.subjectاسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.)fa_IR
dc.subjectLT50fa_IR
dc.subjectزنبور عسل اروپاییfa_IR
dc.titleتأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae))fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، بخش تحقیقات زنبور عسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرجfa_IR
dc.citation.volume29
dc.citation.issue1
dc.citation.spage26
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد