نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپورسینا, بهجتfa_IR
dc.contributor.authorسلیمانی رودی, پریساfa_IR
dc.contributor.authorصدقی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorطیبی‌پور, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:41:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:41:30Z
dc.date.available1399-07-09T07:41:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:41:30Z
dc.date.issued2016-01-21en_US
dc.date.issued1394-11-01fa_IR
dc.date.submitted2014-07-08en_US
dc.date.submitted1393-04-17fa_IR
dc.identifier.citationپورسینا, بهجت, سلیمانی رودی, پریسا, صدقی, محمد, طیبی‌پور, علی. (1394). تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 31(6), 1035-1046. doi: 10.22092/ijmapr.2016.105892fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2016.105892
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_105892.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/326939
dc.description.abstractبه‌منظور بررسی اثر استفاده از نعناع (<em>Mentha piperita </em>L<em>.</em>)، آویشن (<em>Thymus vulgaris </em>L.) و به‌ویژه کاسنی (<em>Chicorium intybus </em>L.) بر عملکرد و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با 360 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار در 3 تکرار و 40 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار (20 قطعه نر و 20 قطعه ماده) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد به‌علاوه پودر کاسنی و جیره شاهد به‌علاوه مخلوط پودر گیاهان کاسنی، نعناع و آویشن بود. جیره‌های آزمایشی در سه دوره 10-0، 24-11 و 42-25 روزگی استفاده شدند. صفات عملکردی شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به‌صورت دوره‌ای اندازه‌گیری شدند. در 42 روزگی، برای بررسی اثر تیمارهای اعمال شده بر طول پرز، عمق کریپت و نسبت آنها در ژئوژنوم و ایلئوم، 6 پرنده از هر تیمار به‌صورت تصادفی کشتار شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کاسنی یا مخلوط کاسنی، نعناع و آویشن سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراک شد (<em>p</em><0.05) که بیشترین افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروهی بود که با جیره حاوی کاسنی تغذیه شده بودند. نتایج حاصل از بافت‌شناسی روده نشان داد که طول پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم و ایلئوم تحت تأثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت. به‌طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن گیاه دارویی نعناع، آویشن و به‌ویژه کاسنی سبب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی شد و بر مورفولوژی بافت روده جوجه‌های گوشتی اثری نداشت.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2016.105892
dc.subject(Thymus vulgaris L.)fa_IR
dc.subjectکاسنی (Chicorium intybus L.)fa_IR
dc.subjectنعناع (Mentha piperita L.)fa_IR
dc.subjectجوجه گوشتیfa_IR
dc.subjectعملکردfa_IR
dc.subjectمورفولوژی رودهfa_IR
dc.titleتأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد تغذیه طیور، شرکت کیان‌جوجه آریا، مشهد، خراسان رضوی، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای تغذیه طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentدکترای تغذیه طیور، شرکت کیان‌جوجه آریا، مشهد، خراسان رضوی، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد تغذیه طیور، شرکت کیان‌جوجه آریا، مشهد، خراسان رضوی، ایرانfa_IR
dc.citation.volume31
dc.citation.issue6
dc.citation.spage1035
dc.citation.epage1046


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد