دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل .Syringa microphylla Diels 

  عسگری, فاطمه؛ میرزا, مهدی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  یکی از گیاهان معطر و بسیار زیبا نوعی یاس به نام Syringa microphylla diels. است که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. این درختچه زیبا در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شده است و با گلهای بنفش رنگ و خوشه ای خود در اوایل بهار ...

 • بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor 

  رضایی, محمدباقر؛ جایمند, کامکار (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  گیاه علفی کاه مکی (Cymbopogon olivieri) در مناطق گرمسیری ایران در جنوب کشور می روید و بوی معطری دارد. از آنجا که تاکنون در کشور ما، کارهای تحقیقاتی و کاربردی در مورد این گونه مهم که سطح وسیعی از زمینهای جنوب کشور را پوشش ...

 • تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی 

  لباسچی, محمدحسین؛ متین, ابوالقاسم؛ امین, غلامرضا؛ شریفی عاشورآبادی, ابراهیم؛ احمدی, لطیفه (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  تغییرات ماده موثر گیاه دارویی گل راعی در سیستمهای زراعی مختلف شیمیایی، آلی و مخلوط آنها در تراکمهای مختلف در سال 1378 در ایستگاه تحقیقات البرز کرج تعیین گردید. این آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل ...

 • بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L 

  جایمند, کامکار؛ رضایی, محمدباقر؛ عسگری, فاطمه؛ مشکی زاده, سعیده (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  گیاه بابونه .Matricaria chamomilla L یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که در صنایع دارویی و فراورده های آرایشی کاربردی فراوان دارد. گل بابونه در اوایل سال 1376 از 22 کیلومتری کازرون تهیه گردیده و به دو روش تقطیر با آب و ...

 • بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه .Foeniculum vulgare Mill در مراحل مختلف رشد 

  سفیدکن, فاطمه (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  گیاه رازیانه در سه مرحله به شرح زیر از مزرعه گیاهان دارویی واقع در ایستگاه تحقیقاتی البرز جمع آوری گردید: سرشاخه گلدار (اواخر خرداد)، گل آذین همراه میوه نارس (اواسط تیرماه)، میوه رسیده یا دانه (اواسط شهریور). اندامهای جمع ...

 • شناسایی ترکیبهای متشکله اسانس مرزنجوش اروپایی (.Origanum majorana L) 

  برازنده, محمدمهدی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  سرشاخه گلدارگیاه مرزنجوش اروپایی (.Origanum majorana L) دراوایل مردادماه سال 1378 از باغ گیاه شناسی ملی ایران واقع در محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (تهران) جمع آوری و پس از تایید ...

 • بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران 

  دینی, محمد؛ باباخانلو, پرویز؛ محمدی, محمود؛ گلی پور, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  از زمانهای گذشته تا امروز شیرخشت بعنوان یک داروی سنتی مورد مصرف قرار گرفته است. این ماده شیرین مزه از نظر ترکیب شیمیایی جزو مان ها محسوب می شود. طبق بررسی انجام شده مشخص شد که دو گونه گیاه شیرخشت به نامهای ...

 • بررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium L 

  میرزا, مهدی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)
  اندامهای هوایی گیاه Teucrium polium اوایل تیرماه از باغ گیاه شناسی جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن در دمای محیط به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی زرد روشن با بازده 0.4% به دست آمد. ...

 • شناسنامه جلد 10 

  پدیدآور نامشخص (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2001-10-23)