نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسیف, محمدسعیدfa_IR
dc.contributor.authorتابش پور, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorسلیمانی, ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorکرمی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorملک محمدی, جوادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:31:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:31:50Z
dc.date.available1399-07-09T07:31:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:31:50Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.date.submitted2019-04-17en_US
dc.date.submitted1398-01-28fa_IR
dc.identifier.citationسیف, محمدسعید, تابش پور, محمدرضا, سلیمانی, ابراهیم, کرمی, محمد, ملک محمدی, جواد. (1399). بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث. فصلنامه علمی دریا فنون, 7(2), 44-57.fa_IR
dc.identifier.issn2423-6853
dc.identifier.urihttp://ijmt.iranjournals.ir/article_39732.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/323732
dc.description.abstractامروزه استفاده از شناورهای کاتاماران شکافنده موج در کاربری‌های مختلف اعم از مسافربری، نظامی و تجاری و... رو به گسترش است. یکی از بدنه های که در سالهای اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است بدنه شناور هارث می باشد.مزیت اینگونه شناورها علاوه بر سطح عرشه‌ی وسیع، تعادل مناسب و حفظ سرعت در امواج بزرگ می‌باشد، با این حال موضوع اسلمینگ عرشه‌ی خیس در امواج بلند می تواند مشکلات جدی در کاربری‌های این نوع شناور ایجاد کند، روش های مختلفی برای کم کردن اسلمینگ توسط طراحان به کار گرفته شده است، یکی از این روش ها اضافه کردن دماغه‌ی مرکزی به زیر عرشه در قسمت دماغه‌ی کشتی می‌باشد. دماغه‌ی مرکزی باعث کمتر شدن شدت اسلمینگ خواهد شد. یکی از روش‌های پرکاربرد برای بررسی اسلمینگ، روش سقوط آزاد مقاطع مختلف به آب است. در این تحقیق با استفاده از این روش مقاطع برررسی شده و شتاب آنها مقایسه می‌گردد. مقاطع از نظر ابعادی به دو کلاس 1 و 2 تقسیم می‌گردند که بعد از مطالعه مشخص می گردد که مقاطع کلاس 1 شتاب کمتری نسبت به مقاطع کلاس 2 دارند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهرfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی دریا فنونfa_IR
dc.subjectشناور هارثfa_IR
dc.subjectشتاب اسلمینگfa_IR
dc.subjectدماغه مرکزیfa_IR
dc.subjectتست سقوط آزادfa_IR
dc.subjectمهندسی دریاییfa_IR
dc.titleبررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارثfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریفfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دنشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریفfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مهندسی دریا،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage44
dc.citation.epage57


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد