نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorلطفی, بهارهfa_IR
dc.contributor.authorاسماعیل نسب, نادرfa_IR
dc.contributor.authorآقائی, عباسfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی جویباری, تورجfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:26:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:26:37Z
dc.date.available1399-07-09T07:26:37Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:26:37Z
dc.date.issued2014-12-22en_US
dc.date.issued1393-10-01fa_IR
dc.date.submitted2014-07-23en_US
dc.date.submitted1393-05-01fa_IR
dc.identifier.citationلطفی, بهاره, اسماعیل نسب, نادر, آقائی, عباس, احمدی جویباری, تورج. (1393). بررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی، مواجهه با آفتاب و دریافت ویتامین D. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, 17(129), 17-25. doi: 10.22038/ijogi.2015.3835fa_IR
dc.identifier.issn1680-2993
dc.identifier.issn2008-2363
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/ijogi.2015.3835
dc.identifier.urihttp://ijogi.mums.ac.ir/article_3835.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/321989
dc.description.abstractمقدمه: سرطان پستان، شایع ‏ترین سرطان و عامل اصلی مرگ ‏و میر ناشی از سرطان در زنان دنیا و همچنین شایع ‏ترین سرطان در بین زنان ایرانی می‏باشد. بسیاری از مطالعات، بیانگر ارتباط سرطان پستان با عرض‏ جغرافیایی، نور‏ خورشید و ویتامین D می‏باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اکولوژیکی سرطان پستان در زنان ایرانی با عرض جغرافیایی، مواجهه با آفتاب و ویتامین D انجام شد. <br/>روش کار: این مطالعه‏ اکولوژیک در سال 1393 با هدف بررسی رابطه‏ بین سرطان پستان در زنان ایرانی و برخی عوامل تأثیرگذار از جمله عرض جغرافیایی، مواجهه با نورخورشید و ویتامین D انجام شد. به این منظور از داده ‏های کشوری ثبت سرطان، نقشه تقسیم ‏بندی ایران بر اساس عرض جغرافیایی، پراکندگی شیوع کمبود ویتامین D بر اساس نتایج مطالعه‏ سعیدی ‏نیا و میانگین ساعات تابش آفتاب که توسط سازمان هواشناسی کشور جمع‏آوری شده بود، استفاده شد. <br/>یافته ها: در عرض‏‏های جغرافیایی پایین‏تر خصوصاً در عرض 25-20 درجه که میزان بروز سرطان پستان کمتر است، نسبت به عرض‏های جغرافیایی بالاتر، شیوع کمبود ویتامین D کمتر و میانگین ساعات تابش آفتاب بیشتر است. <br/>نتیجه‌گیری: بین میزان بروز سرطان پستان، عرض جغرافیایی بالا، ساعات مواجهه با نور خورشید و میزان دریافت ویتامین D پیوستگی منفی وجود دارد. با این حال برای دستیابی به استنتاج علمی نیاز به انجام مطالعات تحلیلی خواهد بود.fa_IR
dc.format.extent504
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciencesfa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofمجله زنان، مامایی و نازایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/ijogi.2015.3835
dc.subjectسرطان پستانfa_IR
dc.subjectعرض جغرافیاییfa_IR
dc.subjectنور خورشیدfa_IR
dc.subjectویتامین Dfa_IR
dc.titleبررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی، مواجهه با آفتاب و دریافت ویتامین Dfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeاصیل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentمتخصص داخلی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue129
dc.citation.spage17
dc.citation.epage25


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد