مرور دوره 11, شماره 4 بر اساس تاریخ انتشار

 • مقایسه ارزش تشخیصی اندازه گیری طول کف پای جنین بوسیله سونوگرافی با اندازه گیری طول فمور و بزرگترین دیامتر عرضی سرجنین در تعیین سن حاملگی 

  صاحب قلم, هلن؛ پناهی, غزال؛ دادگر, سلمه؛ افضلی, نرگس؛ شبان, مهسا (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: تخمین دقیق سن حاملگی یکی از مهمترین مهمترین بررسی های دوران حاملگی می باشد و تمام استراتژی استراتژیهـای کنتـرل بارداری بارداری بر دانستن هر چه دقیقتر سن حاملگی بستگی دارد. علاوه بر متدهای کلینیکی، کلینیکی، بررسی ...

 • بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا 

  گلمکانی, ناهید؛ ربیعی مطلق, الهامه؛ تارا, فاطمه؛ اصیلی, جواد؛ شاکری, محمد تقی (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: یکی از مداخلات پزشکی در زایمان، اپی زیاتومی می باشد که برای وسیع ترکردن میاندوراه بهکارمیرود. زردچوبه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که بدلیل دارا بودن کورکومینوئیدها، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد. این مطالعه ...

 • تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا 

  عباسی, زهره؛ عابدیان, زهرا؛ فدایی, علیرضا؛ اسماعیلی, حبیب ا... (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: درد زایمان یکی از شدیدترین شدیدترین دردها در انسان است که همراه با عوارض جسمی و روانی زیـادی بـرای مـادر و جنین می باشد. یکی از قدیمی ترین روشهای غیر داروئی کاهش درد زایمان، زایمان، ماسـاژ اسـت. ایـن مطالعـه بـا ...

 • بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد 

  منصور قناعی, ماندانا؛ فرقان پرست, کامبیز؛ اسماعیل پور, نادر (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: افزایش غیر معمول تولدهای چندقلویی یک مشکل بهداشتی عمومی است زیراکه شیوع عوارض بارداری، مرگومیر مادری، جنینی و نوزادی ، زایمان زودرس و پیامدهای جنینی و نوزادی ناشی از آن در حاملگی دو قلویی نسبت به تک قلویی از تریمستر ...

 • تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی 

  آیت اللهی, جمشید؛ قاسمی, نسرین؛ تقی پور ظهیر, شکوه؛ هاشمی, اعظم السادات؛ بهجتی, مصطفی (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: در هر لحظه میلیون ها نفر زن در وضعیت حاملگی یا شیردهی می باشند که تعدادی از آنها به علت ابتلا به عفونت لازم است که تحت درمان با آنتی بیوتیک های مختلف قرار گیرند. این آنتی بیوتیک ها علاوه بر عوارضی که برای مادر ...

 • بررسی تاثیرافشره زیره بر شدت درد ناشی از نفخ پس از سزارین 

  فاضل, نسرین؛ اسماعیلی, حبیب ا... (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: ایجاد درد در اغلب زخم های جراحی قابل انتظار است. درد یک تجربه انسانی همگانی است که از ابتدای خلقت بشر یا انسان همراه بوده است. سزارین شایعترین عمل جراحی زنان می باشد و اغلب بیماران سزارین شده، درد بعد از عمل را ...

 • بررسی بهبود پارامترهای اسپرم انسان بعد از آماده سازی به روش Swim up 

  بصیرت, زهرا؛ جورسرایی, سید غلامعلی (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: حدود10 الی15 درصد زوجها دارای مشکل ناباروری اند و برای آنهایی که به درمان دارویی پاسخ نمی دهند استفاده ازروشهای کمک باروری، اجتناب ناپذیر است. swim up یکی از روشهایی است که باعث بهبود کیفیت اسپرم میشود. این مطالعه ...

 • گزارش دو مورد حذف بیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز 

  شمسا, علی؛ موسوی فر, نزهت؛ ثقفی, نفیسه؛ امیدی, عباسعلی؛ ابوالبشری, مهران؛ شمسا, سعید (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2008-12-21)
  مقدمه: بیضه زن ساز یکی از انواع دوجنسی بودن مردانه و یک سندرم نادر ارثی وابسته به کروموزوم X می باشد. در این گزارش دو مورد بیمار دارای بیضه زن ساز معرفی شده و ارزش لاپاروسکوپی در تشخیص ودرمان این بیماری ارزیابی شده ...