نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصادقی, الههfa_IR
dc.contributor.authorخدایگان, پژمانfa_IR
dc.contributor.authorحسینی, احمدfa_IR
dc.contributor.authorصابری ریسه, روح الهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:04:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:04:17Z
dc.date.available1399-07-09T07:04:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:04:17Z
dc.date.issued2019-05-22en_US
dc.date.issued1398-03-01fa_IR
dc.date.submitted2017-01-30en_US
dc.date.submitted1395-11-11fa_IR
dc.identifier.citationصادقی, الهه, خدایگان, پژمان, حسینی, احمد, صابری ریسه, روح اله. (1398). مطالعه بیماری شانکر سطحی پوست گردو در استان کرمان. دانش گیاهپزشکی ایران, 50(1), 107-117. doi: 10.22059/ijpps.2019.226410.1006759fa_IR
dc.identifier.issn2008-4781
dc.identifier.issn2423-7868
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2019.226410.1006759
dc.identifier.urihttps://ijpps.ut.ac.ir/article_72573.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/314931
dc.description.abstractبیماری شانکر پوستی گردوی ایرانی (<em>Juglans regia</em> L.) با عامل <em>Brenneria nigrifluens</em> یکی از بیماری‌های مهم درختان گردو است. تشخیص به‌موقع عامل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن دارد. در پژوهش حاضر، 57 جدایه از درختان دارای علائم بیماری، از مناطق مختلف استان کرمان جمع‌آوری شدند. جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی به دو گروه تقسیم شدند. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و تکثیر قطعه‌ای از DNA به طول 255 جفت باز، جدایه‌های متعلق به گونۀ <em>B. nigrifluens</em> از عوامل همراه با عامل بیماری، تفکیک شدند. بیماری‌زایی جدایه‌ها بر روی میوه‌های نارس گردو ارزیابی شد. جهت شناسایی مولکولی برخی جدایه‌ها، بخشی از اپران ریبوزومی نیز در آن‌ها تکثیر و توالی‌یابی شد. نتایج نشان دادند که باکتری <em>B. nigrifluens</em> با تنوع ژنتیکی قابل‌ملاحظه، در مناطق مختلف گردو کاری استان کرمان گسترش داشته و افزون بر آن، عوامل دیگری از جنس <em>Gibbsiella</em> نیز می‌توانند در ایجاد یا تشدید علائم بیماری دخالت داشته باشند که نیازمند پژوهش‌های دیگری است.fa_IR
dc.format.extent1037
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofدانش گیاهپزشکی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Plant Protection Scienceen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2019.226410.1006759
dc.subjectبرنریاfa_IR
dc.subjectشانکر سطحی گردوfa_IR
dc.subjectکرمانfa_IR
dc.titleمطالعه بیماری شانکر سطحی پوست گردو در استان کرمانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجانfa_IR
dc.citation.volume50
dc.citation.issue1
dc.citation.spage107
dc.citation.epage117


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد