نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحسائی, سید محمدfa_IR
dc.contributor.authorطالبی جهرمی, خلیلfa_IR
dc.contributor.authorعموعابدینی, قاسمfa_IR
dc.contributor.authorکوسرو, ماریا خوزهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:04:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:04:15Z
dc.date.available1399-07-09T07:04:15Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:04:15Z
dc.date.issued2018-08-23en_US
dc.date.issued1397-06-01fa_IR
dc.date.submitted2017-07-20en_US
dc.date.submitted1396-04-29fa_IR
dc.identifier.citationاحسائی, سید محمد, طالبی جهرمی, خلیل, عموعابدینی, قاسم, کوسرو, ماریا خوزه. (1397). تأثیر حشره‌کشی فرمولاسیون میکروکپسول اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شپشۀ آرد Tribolium confusum. دانش گیاهپزشکی ایران, 49(1), 111-120. doi: 10.22059/ijpps.2018.238165.1006795fa_IR
dc.identifier.issn2008-4781
dc.identifier.issn2423-7868
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.238165.1006795
dc.identifier.urihttps://ijpps.ut.ac.ir/article_67833.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/314917
dc.description.abstractشپشۀ آرد یکی از آفات مهم محصولات انباری در سراسر جهان است. در پژوهش حاضر، ابتدا اسانس اندام‌های هوایی گیاه رزماری (<em>Rosmarinus officinalis</em>) میکروکپسوله‌شده و پس از بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، سمّیت تدخینی آن روی حشرات بالغ شپشۀ آرد <em>Tribolium confusum</em> ارزیابی شد. کلیه زیست­سنجی­ها در دمای 3±27 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی انجام شد. تأثیر حشره­کشی اسانس خالص و اسانس میکروکپسوله‌شدۀ رزماری در غلظت­های 84/115، 24/142، 28/163، 52/187 و 44/203 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا در مدت 24 و 72 ساعت تیمار بررسی شد. نتایج نشان داد، سمّیت تدخینی اسانس میکروکپسول به‌طور معنی­داری کمتر از اسانس خالص است. نرخ مرگ­و­میر اسانس خالص در غلظت 44/203 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا 24 ساعت پس از تیمار به 6/76 درصد رسید و 72 ساعت پس از تیمار به 6/86 درصد افزایش یافت. درحالی‌که اسانس میکروکپسول در همین غلظت در 24 و 72 ساعت تیمار به ترتیب موجب مرگ­ 9/44 و 3/48 درصد از حشرات تیمارشده بود. نتایج این پژوهش نشان داد، روش میکروکپسوله کردن می­تواند راهبردی مناسب به‌منظور دستیابی به فرمولاسیونی (ترکیب‌بندی) با خاصیت رهایش کنترل‌ (مهار)شده برای اسانس رزماری به‌عنوان حشره­کشی گیاهی باشد.fa_IR
dc.format.extent498
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofدانش گیاهپزشکی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Plant Protection Scienceen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.238165.1006795
dc.subjectاسانس گیاهیfa_IR
dc.subjectرزماری (Rosmarinus officinalis)fa_IR
dc.subjectمیکروکپسولfa_IR
dc.titleتأثیر حشره‌کشی فرمولاسیون میکروکپسول اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شپشۀ آرد Tribolium confusumfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه تکنولوژی فشار بالا، گروه مهندسی شیمی و فناوری زیستی، دانشگاه وایادولید، وایادولید، اسپانیاfa_IR
dc.citation.volume49
dc.citation.issue1
dc.citation.spage111
dc.citation.epage120


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد