نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمشهدی, ناصرfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, حسنfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:50:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:50:50Z
dc.date.available1399-07-09T06:50:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:50:50Z
dc.date.issued2010-12-22en_US
dc.date.issued1389-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-11-14en_US
dc.date.submitted1394-08-23fa_IR
dc.identifier.citationمشهدی, ناصر, احمدی, حسن. (1389). تعیین منابع ماسه براساس دانه‌بندی خاک یا رسوب سطحی(توان رسوب‌زایی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 17(4), 499-517.fa_IR
dc.identifier.issn1735-0875
dc.identifier.issn2383-1138
dc.identifier.urihttps://ijrdr.areeo.ac.ir/article_102965.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/310522
dc.description.abstractنتیجه دینامیک باد، حمل ذرات خاک یا رسوب و ایجاد و تکامل اشکال ناهمواری­های بیابانی براساس شدت فرسایش یا رسوب‌گذاری است. منطقه خارتوران به­دلیل وضعیت زمین­شناسی، ژئومرفولوژی و اقلیم­شناسی خود، یک منطقه خاص را در نواحی خشک حوزه آبخیز بسته دشت کویر بوجود آورده است. تعادل اکوسیستم منطقه تحت تأثیر بهره­برداری­های انسانی و فعالیت­های باد بوده، بنابراین دارای ساختار ژئواکولوژیک با الگوهای مخصوص به خود می­باشد. ارگ خارتوران، حاصل فعالیت باد در اراضی بالادست و منابع ماسه آن می­باشد. در این تحقیق، منطقه­ای به وسعت حدود 200000 هکتار از این اراضی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات براساس نقشه­های توپوگرافی، تصاویر ماهواره، نقشه زمین‌شناسی، عکس­های هوایی و بازدیدها و نمونه­های صحرایی صورت گرفت، ابتدا منطقه به شبکه­های مربعی 3 کیلومتر در 3 کیلومتر تقسیم و در هر نقطه شبکه (214 نقطه) اقدام به برداشت نمونه خاک یا رسوب سطحی گردید. نتایج حاصل از دانه­بندی نمونه­ها منتج به هفت نقشه توزیع اندازه­های دانه شد که توان هر بخش از منطقه مورد مطالعه را در آورد رسوب در سرعت­های مختلف باد نشان می­دهد. همچنین این مطالعات نشان داد که بیشترین درصد توزیع ذرات بین 063/0 تا 150/0 میلی­متر (آسیب­پذیرترین) جمعیت ذرات در مقابل فرسایش بادی) قرار دارند. براساس مطالعات و نتایج بدست­آمده می­توان بیان کرد که فعالیت فرسایش بادی در منطقه در گذشته، بسیار بیشتر از زمان حال بوده و ارگ خارتوران نتیجه­ای از فعالیت باد در گذشته می­باشد. در حال حاضر میزان شدت جریان ماسه و تعادل بین فرسایش و رسوب‌گذاری)، عوامل غالب در شکل­گیری منابع ماسه هستند. <br />fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات مرتع و بیابان ایرانfa_IR
dc.subjectمنابع ماسهfa_IR
dc.subjectارگ خارتورانfa_IR
dc.subjectدانه‌بندیfa_IR
dc.subjectتوان رسوب‌زاییfa_IR
dc.subjectفرسایش بادیfa_IR
dc.subjectتوزیع ذراتfa_IR
dc.titleتعیین منابع ماسه براساس دانه‌بندی خاک یا رسوب سطحی(توان رسوب‌زایی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue4
dc.citation.spage499
dc.citation.epage517


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد