نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسراج زاده, سید حسینfa_IR
dc.contributor.authorحبیب‌پور گتابی, کرمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:44:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:44:31Z
dc.date.available1399-07-09T06:44:31Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:44:31Z
dc.date.issued2019-04-21en_US
dc.date.issued1398-02-01fa_IR
dc.date.submitted2019-12-04en_US
dc.date.submitted1398-09-13fa_IR
dc.identifier.citationسراج زاده, سید حسین, حبیب‌پور گتابی, کرم. (1398). خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی). بررسی مسائل اجتماعی ایران, 10(1), 7-36. doi: 10.22059/ijsp.2020.76166fa_IR
dc.identifier.issn2008-8973
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2020.76166
dc.identifier.urihttps://ijsp.ut.ac.ir/article_76166.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/308396
dc.description.abstractبحث تأثیر فضای خوابگاه دانشجویی بر شیوع و تعمیق آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان، همواره یکی از بحث‌های مهم و البته همچنان باز است که هنوز پاسخ واحدِ روشن و مورد اجماعی در باب این تأثیر وجود ندارد. مقالة حاضر با مسئله‌سازی این موضوع، با ترکیبی از روش‌‌های کمّی (پیمایش با تکنیک پرسش‌نامه) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی با تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ ساختاریافته و بحث گروهی متمرکز) در قالب طرح متوالی تبیینی به بررسی شیوع و دامنة آسیب‌های اجتماعی در بین 2500 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی در 10 منطقة دانشگاهی و 22 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح کشور پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که در مجموع، میزان شیوع آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان دختر خوابگاهی، در حد پایین است و شکل آسیب‌های اجتماعی در بین آنان، عمدتاً مربوط به امر جنسی و از نوع روابط دوستی است (رابطة دوستی، رابطة جنسی و پارتی)؛ به­طوری­که میزان شیوع رابطه با جنس مخالف در بین دانشجویان بالاست و حدود یک چهارم دانشجویان این رابطه را تجربه کرده‌اند. علاوه‌براین، شایع‌ترین مواد دخانی مصرفی در بین دانشجویان، ابتدا قلیان و سپس سیگار، مشروبات الکلی، موادّمخدر و پیپ بود. نتایج تحقیق، گرچه بر میزان بالای شیوع رابطة دانشجویان دختر با جنس مخالف دلالت دارد، اما گویا بخش اعظم این تجربه مربوط به زمان قبل از ورود به دانشگاه به‌طور عام و خوابگاه به‌طور خاص بوده و در نتیجه فضای دانشگاهی و خوابگاهی سهم جزئی در این زمینه داشته است.fa_IR
dc.format.extent629
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherThe Faculty of Social Sciences, University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofبررسی مسائل اجتماعی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Social Problems of Iranen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2020.76166
dc.subjectدانشگاهfa_IR
dc.subjectخوابگاه دانشجوییfa_IR
dc.subjectآسیب‌های اجتماعیfa_IR
dc.subjectرابطه با جنس مخالفfa_IR
dc.subjectمصرف دخانیاتfa_IR
dc.titleخوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage7
dc.citation.epage36
nlai.contributor.orcid0000-0002-5691-8641


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد