نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorداودی, سید محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorفروتن چهر, شهابfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:29:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:30:00Z
dc.date.available1399-07-09T06:29:59Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:30:00Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-08-21en_US
dc.date.submitted1397-05-30fa_IR
dc.identifier.citationداودی, سید محمدرضا, فروتن چهر, شهاب. (1398). تحلیل دینامیکی سیستم سفارش‌گذاری در زنجیرة تأمین با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها. فصلنامه مدیریت صنعتی, 14(48), 51-60.fa_IR
dc.identifier.issn2008-9007
dc.identifier.urihttp://imj.iausdj.ac.ir/article_667998.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/303594
dc.description.abstractچکیده: زنجیره تأمین سیستم پویایی است که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های مربوط به ایجاد و تحویل یک محصول، از مرحله مواد خام تا رسیدن به مشتری نهایی می‌باشد. مدیریت زنجیره تامین ساپکو نیازمند تصمیمات آینده نگر و طراحی ظرفیت‌های جدید با رویکردی جامع و به هم پیوسته است. یکی از ابزارهای مدیریتی براساس این نگرش، علم پویایی سیستم می‌باشد. این علم توانایی شبیه سازی زنجیره تأمین‌های مختلف را دارد، به کمک این شبیه سازی پیامدهای نامشخص تصمیم-گیری ها آشکار می‌شود. تحلیل نوسانات رفتار سفارشات مشتریان می‌تواند نقش کلیدی در پیش بینی میزان تأمین تقاضای مورد نیاز مشتریان، فروش، تحویل به موقع، تعدیل پرسنل فروش و سایر عوامل فراهم سازد. در این مقاله تحلیل دینامیکی سیستم سفارش گذاری در زنجیره تامین با رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر پایة اصول روش پویایی‌های سیستم، پس از بیان مسئلة سیستم سفارش‌گذاری در زنجیرة تأمین، فرضیه‌های پویای به وجود آورندة مسئلة مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئلة نوسان‌ها در سیستم سفارش گذاری ارائه می‌شود. در این راستا ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آن‌ها در قالب حلقه-های علّی تدوین گردیده، سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت جریان تکمیل و در نرم-افزار شبیه‌سازی شده است. بعد از طراحی و شبیه‌سازی مدل نهایی آزمون‌های اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت بر روی مدل صورت گرفت که نشان از معتبر بودن مدل داشت.fa_IR
dc.format.extent575
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه مدیریت صنعتیfa_IR
dc.subjectپویایی شناسی سیستم‌هاfa_IR
dc.subjectزنجیرة تأمینfa_IR
dc.subjectسیستم سفارش‌گذاریfa_IR
dc.subjectشبیه سازیfa_IR
dc.titleتحلیل دینامیکی سیستم سفارش‌گذاری در زنجیرة تأمین با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue48
dc.citation.spage51
dc.citation.epage60
nlai.contributor.orcid0000-0003-2347-7154


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد