نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکیهانیان, سیناfa_IR
dc.contributor.authorربانی, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:28:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:28:02Z
dc.date.available1399-07-09T06:28:02Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:28:02Z
dc.date.issued2011-09-23en_US
dc.date.issued1390-07-01fa_IR
dc.date.submitted2013-09-25en_US
dc.date.submitted1392-07-03fa_IR
dc.identifier.citationکیهانیان, سینا, ربانی, مسعود. (1390). مدل تصمیم گیری سه جانبة میدان لیزینگ متأثر از ریسک اعتباری و مدل بازی لیزینگ متأثر از ریسک کاهش تقاضا. مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها, 1(2), 43-50. doi: 10.22111/ims.2011.1098fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/ims.2011.1098
dc.identifier.urihttps://ims.usb.ac.ir/article_1098.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/302892
dc.description.abstractامروزه لیزینگ گزینه مقابل خرید برای مشتریان خیلی از کالاهای گران قیمت و یا تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها است. در این مقاله با تعریف یک مساله جدید با عنوان لیزینگ که تمامی اطراف قراردادهای لیزینگ از جمله موجر، مستاجر و تولید کننده را در بر می گیرد، نظم بهتری به مساله لیزینگ داده شده است. از جمله مهم ترین ریسک هایی که این میدان را تحت تاثیر قرار می دهند ریسک کاهش تقاضا و ریسک اعتباری است که به طور هم زمان با مساله مطرح شده در نظر گرفته شده اند. یک مدل ریاضی جدید سه جانبه، که تولیدکننده، موجر و مستاجر را درگیر این تصمیم گیری می نماید، ارئه شده است. سپس نتیجه گرفته شده که این مدل تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری منطقی نیست. در نهایت مدل بازی لیزینگ که در آن مجموعه استراتژی های تولید کننده و موجر به ترتیب روش های تولیدی و روش های قیمت گذاری متفاوت می باشند، طراحی و حل شده است. ریسک کاهش تقاضا که جانب تولید کننده را تحت تاثیر قرار می دهد، در قالب مدل بازی ذکر شده، شرح داده شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌هاfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/ims.2011.1098
dc.subjectمیدان لیزینگfa_IR
dc.subjectمدل تصمیم‌گیریfa_IR
dc.subjectنظریة بازی‌هاfa_IR
dc.subjectریسک اعتباریfa_IR
dc.subjectریسک کاهش تقاضاfa_IR
dc.titleمدل تصمیم گیری سه جانبة میدان لیزینگ متأثر از ریسک اعتباری و مدل بازی لیزینگ متأثر از ریسک کاهش تقاضاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشکده فنیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده فنیfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue2
dc.citation.spage43
dc.citation.epage50


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد