مرور دوره 28, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • نقد آرای مستشرقان پیرامون آیات جهاد 

  نمازی‌زادگان, سعید (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  در میان مستشرقان گروهی هر چند اندک، بر پایه وجدان ومنطق به تحلیل تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخته و از حق نگذشته‌اند؛ امّا بیشترآنان با انگیزه‌های تبشیری یا استعماری به مقابله با اسلام برخاسته و با کنار گذاشتن اخلاق و موازین ...

 • راه رهایی (پژوهشى درباره مفهوم رستگارى و عوامل آن در قرآن و روایات) 

  زینلی, روح الله (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  رستگاری در نگاه قرآن و روایات، حقیقتی است دارای مراتب که گستره معنایی آن از هدایت شدگی تا کسب رضایت خداوند متعال را در برمی‌گیرد. ویژ‌گی‌های اصلی آن اکتسابی بودن و غیر مادی بودن است. قرآن کریم و روایات برای رستگاری به پنج ...

 • علل اختلاف تفسیر (در قرن اوّل) 

  اکبرنژاد, مهدی؛ هاشمی, علی‌ (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  اختلافات تفسیری بیشتر از سه موضوع سرچشمه می‌گیرد: متن قرآن، موقعیت نزول و شخصیت مفسر. این‌ها را می‌توان به عنوان عواملی اصلی در اختلاف تفاسیر نام برد. علاوه بر این عوامل، شرایط سیاسی و اجتماعی سده اوّل اسلام نیز در تشدید ...

 • دولت دیدار یار 

  رکنی یزدی, محمد مهدی (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  نویسنده چند شبهه را که درباره وجود حضرت حجة بن الحسن هست، طرح می‌کند و بر اساس قدیم‌ترین و معتبرترین مآخذ با نقل روایات ثابت می‌کند که اعلام تولّد آن مولود مبارک، توسّط امام حسن عسکری(ع)، و ارائة وی به بعضی از شیعیان مخلص، ...

 • آسیب‌شناسی زیبایی‌ها در پرتو وحی 

  شاه پسند, الهه (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  انسان همیشه در پی زیبایی است. تا آن‌جا که این پویش همة ابعاد زندگی‌اش را دربرگرفته، او محسوسات پیرامونش را درک کرده، تحت تأثیر جاذبة آن‌ها قرار می‌گیرد. هم‌چنین زیبایی معنوی کار نیک را وجدان می‌کند؛ لذا آن را تحسین کرده، ...

 • فقه و قراءات قرآنی 

  سلمانی رحیمی, امیر (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  خدمت فقیهان و اصولیان به دانش نحو که حاصل تأملاتی در ظاهر قرآن بوده بر کسی پوشیده نیست، اما احساس کم توجهی آنان - در دوره‌هایی - به ظاهر قرآن، از جمله با توجیه قراءات گوناگون با به کارگیری ابزارهایی چون تمسک به قاعدة ...

 • پیشینۀ ارتباط کشور پهناور چین با ایران و اسلام 

  واعظ‌زادۀ خراسانی, محمّد (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)

 • الگوی مصرف، اسوۀ سلامت 

  آژیر, حمیدرضا (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)

 • چیستی حکمت در قرآن، روایات و فلسفه 

  خسروپناه, عبدالحسین (بنیاد پژوهشهای اسلامیIslamic Research Foundation, 2009-08-23)
  این مقاله با بررسی چیستی حکمت در مکاتب مشاء و اشراق و متعالیه و تعاریف گوناگون فلسفه اسلامی و ماهیت حکمت در متون اسلامی به ویژه آیات قرآنی به این نتیجه رسیده است که حکمت در قرآن هم جنبه نظری و هم جنبه عملی دارد. به عبارت ...