نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحنت فر, یوسفfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:11:22Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:11:22Z
dc.date.available1399-07-09T06:11:22Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:11:22Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-11-04en_US
dc.date.submitted1395-08-14fa_IR
dc.identifier.citationمحنت فر, یوسف. (1395). تاثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه ی موردی 23 کشور جهان. گردشگری و توسعه, 5(3), 79-97. doi: 10.22034/jtd.2020.110393fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jtd.2020.110393
dc.identifier.urihttp://www.itsairanj.ir/article_110393.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/297261
dc.description.abstractامروزه توسعه ی گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی دولتی و خصوصی همه کشور ها قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید در صدد یافتن راه های تازه ای برای افزایش درامدهای خود برآیند. توسعه ی صنعت گردشگری به ویژه برای کشور های در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری ، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند ، از اهیت زیادی برخوردار است. در کشور های که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبرو باشند استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درامد های توریسم امری ضروری است. لذا با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله به بررسی اثر درامدهای گردشگر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23 کشور عضو چشم انداز را مورد مطالعه قرار داده ایم . بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در یک نمونه شامل 23 کشور طی دوره 2012- 2014 اثر درامدهای گردشگر به همراه سایر متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که اثر درامد یاد شده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی دار است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرمثبت و معنی دار،اما میزان تورم بر سرمایه گذاری اثر منفی و معنی دار دارد .fa_IR
dc.format.extent1364
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی گردشگری ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofگردشگری و توسعهfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Tourism and Developmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jtd.2020.110393
dc.subjectواژگان کلیدی: توسعه اقتصادیfa_IR
dc.subjectسرمایه گذاری مستقیم خارجیfa_IR
dc.subjectدرامدهای گردشگرfa_IR
dc.subjectداده های تابلوییfa_IR
dc.titleتاثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه ی موردی 23 کشور جهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاهfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue3
dc.citation.spage79
dc.citation.epage97


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد