مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس موضوع

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

  موضوع
  1. افشاگری مالی 2. سازه‌ی اجتماعی 3. قانون‌گرایی 4. اطمینان‌طلبی 5. فردگرایی [1]
  1. بازار سرمایه 2. نقدینگی 3. سرعت پوشش قیمت 4. هزینه معامله‌های 5. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [1]
  1. بازده سالانه‌ی سهام 2. معیارهای نقدشوندگی 3. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 4. گردش سهام شرکت [1]
  1. بازده سهام 2. تغییرات بازده 3. حجم معامله 4. مدل گارچ 5. آزمون علیّت گرنجر [1]
  1. تغییرات سود نقدی 2. سود غیر منتظره 3. سود آوری آتی 4. پیام رسانی سود نقدی [1]
  1. حاکمیت شرکتی 2. اعضای غیر موظف هیات مدیره 3. سهام شناور آزاد 4. افشای اطلاعات 5. عملکرد مالی و ساختار مالکیت [1]
  1. حق الزحمه‌ی معوق حسابرسی 2. پذیرش هدایای صاحب کار 3. تداوم انتخاب حسابرس برای مدت طولانی 4. تاثیر گذاری مدیریت بر انتخاب یا تعویض حسابرس [1]
  1. سرمایه‌ی فکری 2. عملکرد شرکت 3 . عملکرد آتی شرکت 4. بورس اوراق بهادار تهران [1]
  1. سنجش سودآوری مشتری 2. هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 3. بانک 4. نگرش مدیران بانک‌های خصوصی ایران [1]
  1. نسبت Q توبین 2. ارزیابی عملکرد مدیران 3. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 4. نسبت‌های مالی. 1 [1]
  1. نسبت‌های مالی 2. توزیع احتمال 3. مشاهده‌های پرت 4. تبدیل داده‌ها 5. بورس اوراق بهادار تهران [1]
  1. کیفیت سود 2. اطلاعات حسابداری 3. مخارج سرمایه‌ای 4. اقلام تعهدی [1]