نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشفیعیون, عرفانهfa_IR
dc.contributor.authorاحسانپور, علی اکبرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:09:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:09:35Z
dc.date.available1399-07-09T06:09:35Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:09:35Z
dc.date.issued2019-02-20en_US
dc.date.issued1397-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-10-23en_US
dc.date.submitted1395-08-02fa_IR
dc.identifier.citationشفیعیون, عرفانه, احسانپور, علی اکبر. (1397). اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه. زیست شناسی کاربردی, 31(4), 81-99. doi: 10.22051/jab.2019.4226fa_IR
dc.identifier.issn2251-7901
dc.identifier.issn2538-2187
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4226
dc.identifier.urihttps://jab.alzahra.ac.ir/article_4226.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/296668
dc.description.abstract<em>توکوفرول‌ها </em><em>که </em><em>تحت عنوان ویتامین </em><em>E</em><em>شناخته می‌شوند، مولکول‌های آمفی‌پاتیکی هستند که به عنوان آنتی‌اکسیدان قادر به حذف گونه‌های فعال اکسیژن می‌باشند. در این پژوهش، گیاه تنباکو به مدت چهار هفته در محیط </em><em>MS</em><em> حاوی غلظت‌های صفر، 100 و 200 میلی‌مولار </em><em>NaCl</em><em> به همراه غلظت‌های، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر ویتامین </em><em>E</em><em> رشد داده شد و سپس شاخص‌های رشد از جمله وزن تر و خشک, میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی، شامل کلروفیل </em><em>a</em><em>، </em><em>b</em><em>، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، غلظت­های سدیم و پتاسیم، میزان پرولین، ترکیبات فنلی ، قند محلول، آنتوسیانین و پروتئین کل، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت آلفاتوکوفرول سبب افزایش معنی‌دار وزن تر و خشک گیاه</em><em>و افزایش میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و نیز پتاسیم و کاهش سدیم گردیده است. علاوه بر این، تیمار آلفاتوکوفرول سبب افزایش میزان پرولین، ترکیبات ترکیبات فنلی کل، قند محلول و آلفاتوکوفرول داخلی گیاه در تنش شوری شد. همچنین میزان پروتئین گیاه فقط توسط بالاترین غلظت آلفاتوکوفرل افزایش یافت. به نظر می‌رسد تیمار ویتامین </em><em>E</em><em> با تغییر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی منجر به افزایش تحمل به شوری گیاه تنباکو گردیده است.</em>fa_IR
dc.format.extent507
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهرا(س)fa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofزیست شناسی کاربردیfa_IR
dc.relation.ispartofApplied Biologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4226
dc.subject: آلفاتوکوفرولfa_IR
dc.subjectتنش شوریfa_IR
dc.subjectشاخص‌های رشدfa_IR
dc.subjectگیاه تنباکوfa_IR
dc.subjectگیاهیfa_IR
dc.titleاثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهانfa_IR
dc.citation.volume31
dc.citation.issue4
dc.citation.spage81
dc.citation.epage99


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد