دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بهبود تزریق حفره در دیودهای نورگسیل آلی: مقایسه‏ای میان یک پلیمر رسانا و یک مولکول کوچک 

  مهاجرانی, عزالدین؛ مهرپرور, ابراهیم؛ فتح اللهی, محمدرضا؛ بابایی, رسول (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  در این مقاله، اثر لایه‏ی تزریق کننده‏ی حفره در بهبود عملکرد دیودهای نورگسیل آلی مورد بررسی قرار گرفته است. به‎خصوص کارآیی لایه ای از پلیمر رسانا، شامل پلی تیوفن -آماده شده به‎روش لایه‎نشانی چرخشی_ و کارآیی لایه ای از مولکول ...

 • استفاده از نانو کامپوزیت‌های کربنی در طراحی جاذب‌های الکترومغناطیسی پهن‌باند 

  کرمی, محمد رضا؛ حبیبی, صفدر؛ ژاله, بابک (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  در حالت عادی ترکیبات کربن دارای جذب الکتریکی بالایی در محدوده باند فرکانسی مایکروویو می‌باشند. بمنظور افزایش جذب مغناطیسی این ترکیبات، نانو ذرات ناخالصی مانند فریت‌ها، سنداست‌ها و ذرات فلزی به آن‌ها افزوده می‌شود. در این ...

 • بررسی ساختار الکترونی و نوارهای انرژی CdBr2با استفاده از نظریۀتابعی چگالی اختلالی 

  صالحی, حمدا..؛ آساره, نسترن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  در این مقاله ساختار الکترونی ، از جمله ثابت‌های شبکه، مدول حجمی و مشتق آن، ساختار نوارهای انرژی،محاسبه شده است. محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی براساس موج تخت و با روش شبه‌پتانسیل توسط بستۀ نرم افزاری کوانتوم اسپرسو ...

 • ‎‎تولید هارمونیک های مرتبه سوم در انتشار امواج استوانه ای در محیط های غیرخطی ناهمگن 

  بهاری, علی؛ رنجبر, منیره (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  نتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط های غیرخطی همگن و ناهمگن استوانه ای برای تولید هارمونیک های مرتبه سوم با استفاده از حل عددی معادلات موج جفت شده بررسی شده است.‎‎ محاسبات نشان می دهد که طول مشخصه برهمکنش در محیط های ...

 • بررسی اپیدمی بیماری واگیردار تماسی بر روی شبکه‌ 

  روشنی, فریناز (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  پخش بیماری یکی از قدیمی ترین مسائل جامعه انسانی است که مورد بررسی قرار گرفته است. تنوع بیماری های واگیر دار و بررسی عوامل موثر در اپیدمی بیماری و پارامترهای کنترل برای اینگونه بیماری ها عوامل مهمی هستند که باعث کنترل بیماری ...

 • کاربرد تکنولوژی پلاسما در مهندسی ساخت و تولید 

  ساجد, موسی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-02-19)
  امروزه به تدریج روش‌های سنتی ساخت و تولید در حال جایگزینی با روش‌های نوین تولید است که در ایران با نام «تولید مخصوص» شناخته می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه فیزیک مانند توانایی کنترل امواج فراصوت، لیزر، باریکه الکترون، تخلیه ...