دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نظری تاثیر "لایه میانی AlN" بر تحرک پذیری گاز الکترون دو بعدی و خواص الکترونیکی در ساختار‌های ناهمگون AlInN/GaN 

  قلیچ لی, عطیه؛ عشقی, حسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  در این مقاله به مطالعه نظری وابستگی دمایی (K 600-77) خواص ترابری الکتریکی گاز الکترون دو بعدی (2DEG) در ساختار ناهمگون Al0.83In0.17N/GaN در دو حالت با و بدون لایه میانی پرداخته‌ایم. نتایج تحلیل ما مبتنی بر انواع سازوکار‌های ...

 • میدان‌های اسکالر مقید به سطح کره 

  جعفری, ابوالفضل (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  مطالعه‌ی نظریه‌ی میدا‌های اسکالر مقید به رویه‌ها، یکی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی در حوزه فیزیک نظری است. در این مقاله، مسیر متفاوتی برای مطالعه نظریه‌ی میدان‌های مقید به رویه‌ها ارائه می‌شود که نتایج حاصل از آن با نتایج ...

 • مدل سازی، شبیه سازی عملکرد و ساخت نمونه آزمایشگاهی پرتابگر الکترومغناطیسی 

  فخرآبادی, مهدی؛ ترابی, محمود؛ پوربدخشان, کاظم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  امروزه مطالعه و تحقیق بر روی مدل‌سازی، شبیه‌سازی، ساخت و بهبود عملکرد پرتابگرهای الکترومغناطیسی، یکی از زمینه‌های اصلی تحقیقات بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیاست. کاربردهای فراوان پرتابگرها در حوزه نظامی، هوا فضا ...

 • بررسی سالیتون های یون-صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یونهای منفی 

  سجادی, سیده راحله؛ نظری گلشن, اکبر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  انتشار سالیتون های یون-صوتی متراکم (مثبت) و رقیق (منفی) در یک سیستم پلاسمای چندجزئی شامل یونهای مثبت، منفی و الکترونها مورد بررسی قرار گرفته است. معادله ی کورته وگ-دوری (KdV) برای سیستم پلاسمای چندجزئی نوشته شد. سپس با ...

 • محاسبه ضخامت نیمه لایه ی آلومینیوم و انرژی موثر لامپ مولد اشعه ایکس 

  تقی‌زاده طوسی, احسان (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  در این تحقیق، کیفیت یک دستگاه رادیولوژی ساخت شرکت توشیبا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا ضخامت نیمه لایه ی آلومینیوم تقریبا خالص، با کمک آشکارساز اتاقک یونی در برابر تابش دستگاه رادیولوژی در طیف انرژی تشخیصی ...

 • دینامیک حباب و نحوه ی شکل گیری آن در مارپیچ دوگانه DNA 

  بهنیا, سهراب؛ فتاحی, شیما؛ فتحی زاده, سمیرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-09-23)
  از دیدگاه فیزیک آماری باز شدن محلی DNA یک پدیده ی جذاب به شمار می آید. دناتوراسیون محلی مارپیچ دوگانه DNA یک الگوی اساسی برای توابع بیولوژیکی مانند تکرار و رونویسی از DNA می باشد.مدل های مزوسکوپی مانند دو مدل PB و PBD دقت ...