دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بهینه‌سازی تولید نیتروژن – 13 با افزایش نرخ تکرار در دستگاه پلاسمای کانونی 

  ساعد, مریم؛ بنوشی, ایوب؛ حبیبی, مرتضی؛ وحدت روشن, محمود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  در این مقاله به بررسی شرایط بهینه برای تولید رادیوایزوتوپ 13N توسط واکنش 12C(d,n)13N در دستگاه پلاسمای کانونی با نرخ تکرار پرداخته شده است. با محاسبه‌ی اکتیویته‌ی طیف‌های تجربی دوترون و بررسی تأثیر نرخ تکرار بر روی اکتیویته ...

 • تونل زنی فوتونی در بلورهای فوتونیکی متا مواد تک منفی 

  مرعشی نسب, اله کرم؛ نامدار, عبدالرحمن؛ روشن انتظار, صمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  در این مقاله ما تونل زنی فوتونی را از طریق ساختارFTIRبررسی میکنیم ساختارFTIRشامل بلورهای فوتونیکی مواد تک منفی یک بعدی است که بوسیله تکرار دوره ای و تناوبی از لایه هایو PIMNIM تشکیل شده است. ما یک دوره از لایه های مواد با ...

 • مطالعه ویژگی های الکتریکی نانوکامپوزیت های هیبریدی NiO/PVCبه عنوان گیت دی الکتریک ترانزیستور 

  حیاتی, امیر؛ بهاری, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  در سال های اخیر ضخامت گیت دی اکسید سیلیکون در تکنولوژی CMOSبه کمتر از دو نانومتر رسیده است. این تمایل بی سابقه به کوچککردن ترانزیستور ها، علاوه بر مزایای فراوان تکنولوژیکی، مشکلاتیهمچون افزایش تونل زنی کوانتومی، افزایش ...

 • فرمول بندی و شبیه سازی پراش فرنل از پله فازیِ یک بعدی در بازتاب با دو جنس متفاوت در دو طرف پله فازی 

  معتضدی فرد, علی؛ توسلی, محمد تقی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  هنگامیکه یک جبهه موج تخت، تکفام و شبه همدوس بر پله ای بتابد؛ به دلیل تغییرات ناگهانی دامنه و فاز در مرزِ پله، نور بازتابیده پراشیده می­شود و فریزهایی تشکیل می­گردد که به کمک انتگرال فرنل- کیرشهف قابل توصیف می­باشد. اخیرا ...

 • مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد 

  طهرانی مقدم, مهشید؛ سعادت کیا, پونه؛ مسعودی, امیر علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  شواهد آزمایشگاهی قوی و آنالیز مقیاس بندی نشان داده است که رشد تومورها متعلق به کلاسجهانی 1 هستند. این نوع رشد توسط سه ویژگی توصیف میشود: 1( نرخ رشد خطی 2( محدودیت MBEتکثیر سلول در حاشیهی تومور )3( انتشار سطحی سلولها در ...

 • بررسی اثر استفاده از کاتالیست های نیکل و کبالت 

  واشقانی فراهانی, مریم؛ دادرس, صدیقه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  چکیده:نانو لوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیایی بر پایه محلول[Ni/Co = (1/ با دو نسبت مختلف , ( 0.5 Co(NO3)2.6H2O و Ni(NO3)2.6H2O های نمکی1) سنتز شدند. با استفاده از حلقه پسماند مغناطیسی، خواص / 0.0)]مغناطیسی نمونه ها ...