مرور دوره 2, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی مشخصه حسگر نوری پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si لایه نشانی شده به روش افشانه داغ 

  شصتی, مونا؛ مرتضی علی, عبدالله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  در این تحقیق لایه AZO (اکسید روی الایش یافته با الومینیوم) بر روی زیر لایه p-Si به روش افشانه داغ لایه نشانی شد. هدف از این تحقیق بررسی خواص الکترواپتیکی پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si و نیزلایه AZO تحت تابش نور مرﺋی و فرابنفش ...

 • طراحی دستگاه PGNAA برای سنجش کلر آب با استفاده از کد MCNPX 

  مستجاب الدعواتی, مجتبی؛ سالدیده آزارکی, روح الله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های MCNPX انجام شد تا یک دستگاه PGNAA که از چشمه نوترونی 241Am-Be استفاده می‌کند، برای سنجش کلر آب طراحی شود. پیکربندی دستگاه طوری بهینه شد تا بیشترین شار گامای آنی کلر ( 6.11Mev ) به آشکارسازها برسد ...

 • بررسی خواص اکسیدهای عناصر کمیاب خاکی به عنوان گیت دی الکتریک 

  بهاری, علی؛ قلی پور, رضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  نانو ساختارهای اکسید لانتان تزریق شده با زیرکونیوم به روش سُل- ژل تهیه شدند. در این کار، مقادیر مشخصی از نیترات لانتان، پروپکساید زیرکونیوم، اسیداستیک و متاکسی اتانول با هم حل شده و نانوبلورک­های به دست آمده با تکنیک­های ...

 • معنا شناسی ادات ربط در منطق کوانتومی 

  اسدی, سیاوش؛ نبوی, لطف الله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  در منطق کوانتومی، هر گزاره معادل با یک زیرفضای بسته هیلبرت در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، نقیض یک گزاره، معادل با مکمل متعامد یک زیرفضای بسته، ترکیب عطفی دو گزاره، معادل با اشتراک دو زیرفضای بسته و ترکیب فصلی آنها، معادل ...

 • تعیین دقیق طول موج، ضریب شکست، ضخامت تیغه شفاف و پاشندگی آن با استفاده از پراش فرنل از تیغه فازی شفاف 

  معتضدی فرد, علی؛ توسلی, محمدتقی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  با روشن کردن لبه یک تیغ شفاف با نور همدوسِ شبه تکفام به سبب تغییرات ناگهانی ضریب شکست در مرز تیغه نقش پراش روی پرده عمود بر راستای انتشار نور تشکیل می گردد که با انتگرال فرنل-کیرشهف توصیف پذیر است.نمایانی فریزها به ضخامت ...

 • تاثیر دمای زیرلایه بر شبیه سازی رشد نانو ذرات به کمک الگوریتم متروپولیس 

  عبداللهی, محبوبه؛ ثابت داریانی, رضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-06-21)
  در این مقاله، مرحله هسته بندی و رشد حجمی نانوذرات لایه نشانی شده با استفاده از روش مونت کارلو را شبیه سازی نمودیم. در این مرحله، اثر تغییرات یکی از مهمترین پارامترهای رشد یعنی دمای زیرلایه را برای نانو ساختارها با استفاده ...