نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحیمی, درخشندهfa_IR
dc.contributor.authorمنصوری یاراحمدی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorیعقوبفر, اکبرfa_IR
dc.contributor.authorفخرائی, جعفرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:49:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:49:06Z
dc.date.available1399-07-09T05:49:06Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:49:06Z
dc.date.issued2020-03-20en_US
dc.date.issued1399-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-11-02en_US
dc.date.submitted1398-08-11fa_IR
dc.identifier.citationرحیمی, درخشنده, منصوری یاراحمدی, حسین, یعقوبفر, اکبر, فخرائی, جعفر. (1399). اثرات استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در جیره بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی. تولیدات دامی, 22(1), 117-128. doi: 10.22059/jap.2020.290739.623451fa_IR
dc.identifier.issn2009-6776
dc.identifier.issn2382-994X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2020.290739.623451
dc.identifier.urihttps://jap.ut.ac.ir/article_75111.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/289578
dc.description.abstractای نمطالعه بمنظور بررسی اثرات استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در جیره بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت با استفاده از تعداد قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (مخلوط دو جنس)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره‌های حاوی سطوح 400 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس مرزه، جیره‌های حاوی سطوح دو و چهار درصد پودر سیر و جیره‌های حاوی سطوح پنج و 10درصد پودر برگ شبدر بودند. نتایج تحقیق نشان داد، در کل دوره پرورش، افزایش وزن پرندگانی  با جیره‌های حاوی اسانس مرزه خوزستانی، پودر سیر و پودر برگ شبدر تغذیه شدند کمتر از پرندگان شاهد بود (p<0/05).اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی (T3 و T4)، کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL و درصد ماده خشک و پروتئین خام گوشت سینه معنی دار نبود. هم چنین با توجه به زمان های متفاوت نگهداری گوشت سینه در فریزر ( صفر، 24 و 48 ساعت)، اثر تیمارهای آزمایشی برر میزان مالون دی آلدهید و ازت آزاد در 24 و 48 ساعت بعد فریز کردن معنی دار نبود. با توجه به نتایج حاصل استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در سطوح مورد مطالعه در این پژوهش تاثیری بر عملکرد و پایداری گوشت سینه ندارد. ارزیابی ترکیبات موثره و فعال این مواد خوراکی و حصول اطمینان از ویژگی های آن ها بر پایداری اکسیداتیو گوشت مستلزم مطالعات بیش تری است.fa_IR
dc.format.extent807
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofتولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Productionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2020.290739.623451
dc.subject"اسانس مرزه"fa_IR
dc.subject"پایداری اکسیداتیو گوشت"fa_IR
dc.subject" پودر برگ شبدر"fa_IR
dc.subject" پودر سیر"fa_IR
dc.subject"جوجه گوشتی"fa_IR
dc.titleاثرات استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در جیره بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.fa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue1
dc.citation.spage117
dc.citation.epage128


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد