دوره 15, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • چکیده انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)

 • مقایسه روش‏های گوناگون ارزیابی ژنومیک در صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت 

  عبداللهی آرپناهی, رستم؛ پاکدل, عباس؛ نجاتی جوارمی, اردشیر؛ مرادی شهربابک, محمد (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسۀ روش‏های گوناگون آماری در پیش‌بینی ارزش‏های اصلاحی ژنومیک برای صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت از‌نظر توزیع تأثیرات ژنی و نیز تعداد متفاوت جایگاه‏های صفت کمّی (QTLs) با‌استفاده از ...

 • تعیین پاسخ بوقلمون‏های در‌ حال رشد به سطوح لیزین هضم‌شدنی ایلئومی استاندارد‌ شده با‌ استفاده از روش‏های گوناگون آماری 

  شهیر, محمد حسین؛ حیدری نیا, افشین؛ طاهری, حمیدرضا؛ حسینی, عبداله (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  به‌منظور تعیین مناسب‏ترین سطح لیزین هضم‌شدنی ایلئومی استاندارد‌شده در مرحلۀ رشد (49-28 روزگی) بوقلمون‏های نر گوشتی، 160 قطعه بوقلمون در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار (هشت سطح لیزین هضم‌شدنی ایلئومی استاندارد‌شده، ...

 • پاسخ ایمنی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین C و کوآنزیم Q10 

  نعمتی, محمد حسین؛ شهیر, محمد حسین؛ هرکی نژاد, محمدطاهر؛ لطف اللهیان, هوشنگ (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  این آزمایش به‌منظور بررسی نقش آنتی‌اکسیدانی ویتامین C (VC) و کوآنزیم Q10 (CoQ10) بر پاسخ ایمنی جوجه‏های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی بااستفاده از تعداد 500 قطعه جوجۀ نر آرین در قالب طرح کاملاً ...

 • بررسی تعداد سلول‏های سوماتیک شیر در گاوداری‏های صنعتی و سنتی استان تهران 

  جمال امام قیسی, نگین؛ صادق سفید مزگی, علی؛ معینی, محمد مهدی (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  در این تحقیق، تعداد سلول‏های سوماتیک شیر در شش گاوداری صنعتی و سنتی استان تهران در فصول گوناگون سال بررسی شد. بر‌مبنای تعداد سلول‏های سوماتیا، میزان فراوانی ورم پستان براورد شد. تعداد 32610 رکورد بااستفاده از ...

 • اثر افزودن یونجه خشک به عنوان جاذب ر طوبت بر کیفیت تخمیر و تولید پساب در سیلاژ ذرت 

  معینی زاده, سمیه؛ خادم, علی اکبر؛ اسدی الموتی, علی؛ افضل زاده, احمد (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  هدف از انجام مطالعة حاضر، بررسی اثر یونجة خشک (به عنوان جاذب رطوبت) بر تولید پساب و کیفیت تخمیر سیلاژ ذرت بود. در طرحی کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل 4×3 به سه علوفة کامل ذرت با مادة خشک 3/18، 7/21 و 5/25 درصد، ...

 • اثر سطوح متفاوت مس و کاسنی بر کلسترول زرده و عملکرد مرغ‏های تخم‏گذار 

  کیمیایی طلب, محمد وحید؛ قاضی, شهاب؛ میرزایی گودرزی, سارا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیرات سطوح متفاوت گیاه کاسنی و مس بر عملکرد و کلسترول زرده در مرغ‏های تخم‏گذار انجام شد. تعداد 324 قطعه مرغ تخم‏گذار سویه‏های لاین  w-36از 38 تا 50 هفتگی در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی ...

 • تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) 

  یازرلو, محمد؛ شریفی, داود؛ شریعتمداری, فرید؛ صالحی, عبدالرضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2013-06-22)
  به‌منظور تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ دورۀ رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در آزمایش فاکتوریل 3 × 3، [سه سطح انرژی سوخت‌و‌سازپذیر (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه ...