نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسلیمی, سانازfa_IR
dc.contributor.authorسروی مغانلو, کوروشfa_IR
dc.contributor.authorابطحی, سید میثمfa_IR
dc.contributor.authorنوری, فرزانهfa_IR
dc.contributor.authorایمانی, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:48:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:48:29Z
dc.date.available1399-07-09T05:48:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:48:29Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-09-08en_US
dc.date.submitted1397-06-17fa_IR
dc.identifier.citationسلیمی, ساناز, سروی مغانلو, کوروش, ابطحی, سید میثم, نوری, فرزانه, ایمانی, احمد. (1398). اثر پودر آویشن و رزماری بر بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون. نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(2), 49-65. doi: 10.22124/japb.2019.11184.1266fa_IR
dc.identifier.issn2345-3966
dc.identifier.issn2538-5429
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/japb.2019.11184.1266
dc.identifier.urihttps://japb.guilan.ac.ir/article_3485.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/289367
dc.description.abstractیکی ­از چالش­های صنعت آبزی­پروری، وجود سموم مایکوتوکسینی در جیره آبزیان و اثرات تخریبی آن بر ماهی است که برای تعدیل یا رفع این مشکل می­توان از مواد آنتی­اکسیدانی در جیره استفاده­کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حفاظتی گیاهان آویشن و رزماری جیره غذایی در کاهش اثر سمی آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره بر برخی شاخص­های ایمنی ماهی قزل‌آلای­رنگین‌کمان انگشت­قد انجام پذیرفت. تعداد 180 قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلای­رنگین­کمان (2/0±3 گرم) در سه تیمار شامل تیمار 1 فاقد سم (تیمار شاهد)، تیمار 2 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون و تیمار 3 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون به همراه %2 ­پودر رزماری و %2 ­­آویشن (در سه تکرار) به مدت 4 هفته تیمار شدند. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و کمپلمان، آنتی‌بادی و گلبول‌های قرمز و سفید تحت تاثیر جیره­های ­آزمایشی قرار ­نگرفتند (05/0P) و کمترین و بیشترین میزان این شاخص­ها به ترتیب به تیمار دوم و سوم اختصاص داشت (05/0>P). نتیجه آن که افزودن پودر گیاهان رزماری و آویشن به جیره غذایی، سبب بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی آلوده به سموم قارچی، به ویژه در شاخص­های تکثیر لنفوسیت و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofنشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofAquatics Physiology and Biotechnologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/japb.2019.11184.1266
dc.subjectمایکوتوکسینfa_IR
dc.subjectگیاهان داروییfa_IR
dc.subjectسیستم ایمنیfa_IR
dc.subjectقزل آلای رنگین کمانfa_IR
dc.titleاثر پودر آویشن و رزماری بر بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنونfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage49
dc.citation.epage65


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد