دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • حاشیه‌نویسی خودکار تصاویر با استفاده از واژه‌های بصری 

  یغمایی, فرزین؛ میهمی, وفا؛ نوحی, علیرضا (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  افزایش تصاویر موجود در کاربردهای مختلف زندگی، از جمله اینترنت سبب شده است که در سال‌های اخیر وجود معنا در وب به‌ویژه در مورد تصویر مورد توجه محققان قرار گیرد. حاشیه‌نویسی تصویر به معنای انتصاب یک یا چند کلمه برای توصیف ...

 • کنترل صندلی چرخ‌دار بر پایه سیگنال‌های EEG به‌وسیله واسط مغز و ماشین 

  حسن‌پور, خدیجه؛ سیدعربی, میرهاد؛ دانشور, سبلان (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  چالش اصلی سیستم‌های واسط مغز و ماشین (BCI) دوکلاسه، پایین بودن پهنای باند کانال ارتباطی آن‌ها است. مخصوصاً این مسئله برای کنترل دستگاه‌های کمکی شبیه صندلی چرخ‌دار یا ربات متحرک که نیازمند دستورات حرکتی چندگانه هستند، مهم ...

 • طراحی و ساخت بورد کنترلی FPGA برای مانیتورینگ محیطی از طریق پروتکل بلوتوث با واسط کامپیوتری 

  ثباتی, آرش؛ منفردی, خلیل؛ یوسفی, موسی (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  در این مقاله، به طراحی و پیاده‌سازی دستگاه مبتنی بر FPGA پرداخته شده است. این دستگاه برای کنترل محیط‌های حساس به دما و رطوبت با کنترل دستگاه‌های رطوبت‌ساز و خنک‌کننده به ازای مقادیر از پیش تعیین‌شده ساخته شده است. کنترل ...

 • آشکارساز CFAR در حضور لبه کلاتر با استفاده از تبدیل موجک ایستان 

  سعیدی سورک, حمید؛ بریزی, عباس؛ زعیم باشی نصرت آبادی, امیر (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  در این مقاله یک آشکارساز با نرخ هشدار کاذب ثابت (CFAR) بر مبنای تبدیل موجک ایستان شامل بخش آشکارساز مکان لبه و پردازنده CA-CFAR در حضور لبه کلاتر ارائه شده است. آشکارساز پیشنهادی نیازی به اطلاع پیشین از محیط ندارد. این ...

 • روش ترکیبی مکانی فرکانسی در حذف نویز ضربه و بهبود کیفیت تصویر 

  مؤمنی, محمد؛ نوشیار, مهدی (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  نویز ضربه یکی از عوامل تضعیف کیفیت در تصاویر دیجیتال است. در این مقاله با استفاده از یک روش ترکیبی ابتکاری نویز حذف می‌شود و کیفیت تصویر بهبود می‌یابد. الگوریتم پیشنهادی از دو مرحله تشخیص و حذف نویز ضربه در حوزه مکان و ...

 • تخمین کانال محوشدگی بر مبنای مدل اوتورگرسیو نویزی و فیلتر کالمن 

  علیدادی, شهلا؛ محمودی, علیمراد؛ انصاری اصل, کریم (معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریزVice Chancellery for Research and Technology, University of Tabriz, 2017-08-23)
  در این مقاله روشی جدید برای تخمین کانال محوشدگی مسطح پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا کانال به صورت یک فرآیند اوتورگرسیو (AR) نویزی مدل‌سازی می‌گردد و با استفاده از الگوریتم ژنگ مربوط به تخمین پارامتر مدل AR نویزی، ...