دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.) 

  خاتمی, محمدصادق؛ ساکت, سلمان (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  اغلب سفینه‌ها، بیاض‌ها و جُنگ‌های شعری، به دلیل دربرداشتن آگاهی‌های ارزشمند و ابیات منتخب، از منابع جنبی مهم در تصحیح انتقادی آثار منظوم و نیز پژوهش‌های شعرشناسی به شمار می‌آیند. یکی از این جُنگ‌ها، دست‌نویسی از سفینة منظوم ...

 • تبارشناسی و شرح اصطلاحات رباعی‏ای منسوب به ابن سینا در مجالس‏المومنین 

  مرادی, محمد (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  مجالس‏المومنین قاضی نورالله شوشتری( ف. 1019)، از مهم‏ترین کتاب‏های رجال شیعی است که به دلیل در برداشتن ابیات منتسب به شاعران سده‏های نخستین، در پژوهش‏های ادبی نیز اهمیت دارد. بسیاری از پژوهشگران معاصر درباره‏ی این اشعار، ...

 • همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل 

  نیری, محمدیوسف؛ نیکداراصل, محمدحسین؛ خلیلی جهرمی, جلیل (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  برخی به شکلی گذرا به همانندی‌های دیالکتیکیِ هگل و مولانا پرداختهاند، امّا حاصل کارشان بیشتر ادبی است تا فلسفی؛ زیرا از هگل که به غموض در نوشتههایش حتّی در زبان آلمانی شهره است، آن گونه که باید اطّلاعی نداشتهاند. اوّلین ...

 • تحلیل نظام شَوِشی در غزل کمال خجندی: رویکرد نشانه- معناشناختی 

  کنعانی, ابراهیم (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  کمال خجندی، غزل‌سرای نام‌آشنا و لطیف‌جان قرن هشتم و آغاز قرن نهم است. غزل های کمال، در مایه‌های عاشقانه، رندانه و ملامتی سروده شده است. ستایش عشق و رندی، تبیین فضاهای مربوط به عشق، عشق‌بازی و عشق‌باری با حسی‌ترین وجه و ...

 • مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد 

  شچاعی, طالب؛ عبیدی نیا, محمدامیر؛ صیادکوه, اکبر (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  غزل یکی از مهمترین قالب‌های شعر فارسی است که شاعران در سرودن این قالب گاه از یکدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند و این مسأله یعنی تأثیرگذاری گذشتگان در آیندگان یا شاعران معاصر از یکدیگر، امری بدیهی و مسلم است. خواجوی کرمانی و ...

 • بررسی صور خیال شعر نابینایان با تأکید بر شعر شوریده شیرازی و مهین زورقی 

  کاردگر, یحیی؛ صادقی تبار, فاطمه (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  صور خیال شعر شاعران نابینا، از موضوعاتی است که تاکنون مورد توجّه، نقد و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، صور خیال این شاعران با توجّه به محرومیتشان از درک زیبایی‌های بصری، در روشی توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته ...

 • بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی 

  محمدی, محتشم؛ علوی, بشیر (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  همزمان با تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر، نوع تلقی و برداشت شاعران ونویسندگان از رویدادهای پیرامون، دگرگون شد و به تبع آن، بازتاب این تحولات و دگرگونی ها در آثار ادبی، نسبت به گذشته، تغییر اساسی پیدا کرد. نوشتار حاضر سعی ...

 • تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور 

  جهانگیری, جهانگیر؛ حیدریان, محمدحسن؛ طبیعی, منصور (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  بازنمایی جامعه در ادبیات ایران، پس‌ از انقلاب 57، اشکال جدیدتری به خود گرفت. مسئله «تعهد» که از مفاهیم کلیدی انقلاب اسلامی بود، به‌زودی به شاخصی برای داوری آثار ادبی تبدیل شد، بااین‌وجود حتی تا به امروز اغلب پاسخ‌ها به ...

 • استعارۀ مفهومی "غم" در اشعار فخرالدین عراقی 

  فرحانی زاده, مجید؛ فرحانی زاده, مجید (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  این پژوهش به بررسی استعاره‌هایی می‎پردازد که با محوریت احساس غم در دیوان اشعار عراقی به‌کار رفته‌اند. بنیان نظری پژوهش، نظریه استعاره‌های مفهومی است که استعاره را از حد ابزاری صرفاً زیباشناسانه به رویکردی برای شناخت و ...

 • «بررسی کارکردهای تقدیرباوری و پیشگویی در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه 

  ستاری, رضا؛ خسروی, سوگل (معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز, 2018-11-22)
  یکی از موضوعات و بن‌مایه‌های اسطوره‌ای که در حماسه‌های ملّی با آن روبه‌رو هستیم، بن‌مایه‌ی تقدیر و سرنوشت است. در این باور، سرنوشت آدمی به نوعی تقدیر وابسته است که از طرفی پیروزی و شادمانی و از طرف دیگر سیه‌روزی و مرگ را ...