دوره 7, شماره 26

 

ارسال های اخیر

 • چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری 

  شمس ناتری, محمدابراهیم؛ صادقی, فرهاد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک ...

 • واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه 

  علی اکبری بابوکانی, احسان؛ جهاندوست دالنجان, مسعود؛ فلاح یخدائی, محمد جواد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  علی‎رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه‎ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم ...

 • امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی 

  عبداللهی, افشین؛ فرازمهر, جواد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در ...

 • جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 

  فضلی, مهدی؛ ساریخانی, عادل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده‌ شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی ...

 • بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا 

  عارفی, مرتضی؛ حبیب زاده, محمد جعفر؛ امیدی, جلیل؛ فرجیها, محمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی ...

 • جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران 

  اختری, عباس؛ موذن زادگان, حسنعلی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی‌دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه‌دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات ...

 • عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس 

  غلامی, حسین؛ خاکسار, داوود (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این ...

 • تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) 

  جعفری, مجتبی؛ جباری, مصطفی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر ...

 • «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » 

  محمودیان اصفهانی, کامران؛ اردبیلی, محمد علی؛ آشوری, محمد؛ مهرا, نسرین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2019-04-21)
  یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ ...