نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorباقری, امیرfa_IR
dc.contributor.authorفرخی, فرهنگfa_IR
dc.contributor.authorمهدیخانی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorفرخ زاد, رضاfa_IR
dc.contributor.authorبغدادی, جمشیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:27:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:27:09Z
dc.date.available1399-07-09T05:27:09Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:27:09Z
dc.date.issued2015-02-20en_US
dc.date.issued1393-12-01fa_IR
dc.date.submitted2014-11-09en_US
dc.date.submitted1393-08-18fa_IR
dc.identifier.citationباقری, امیر, فرخی, فرهنگ, مهدیخانی, مهدی, فرخ زاد, رضا, بغدادی, جمشید. (1393). ارائۀ محدودۀ دانه‌بندی مناسب برای ساخت بتن خودتراکم‌ با استفاده از پارامترهای طبقه‌‌بندی خاک. تحقیقات بتن, 7(2), 31-46.fa_IR
dc.identifier.urihttps://jcr.guilan.ac.ir/article_1309.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/282192
dc.description.abstractامروزه از بتن خودتراکم به دلیل دارا بودن خواص تازه و سخت شده مناسب، به صورت انبوه در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. این خصوصیات به پارامترهای متعددی از قبیل ترکیب و میزان خمیر سیمانی، میزان حجم سنگدانه، دانه‌بندی سنگدانه و عوامل دیگر وابسته می‌باشد. در این بین سنگدانه‌ها می‌توانند در تأمین خواص مورد نیاز بتن خودتراکم تأثیر قابل توجهی داشته باشند. از آنجا که افزایش مقدار مصالح سنگی در بتن سبب کاهش میزان خمیر سیمان مصرفی جهت پرکردن فضای خالی سنگدانه‌ها می‌شود، لذا در این مقاله هدف، دستیابی به محدوده دانه‌بندی مناسب با کمترین فضای خالی با استفاده از روابط کاربردی ضریب یکنواختی و ضریب انحناء در مکانیک خاک می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مستقیم و معکوسی بین به ترتیب ضریب انحناء و ضریب یکنواختی با میزان فضای خالی در مصالح سنگی وجود دارد.همچنین محدودهدانه‌بندی به دست آمده برای ساخت بتن خودتراکم شامل دانه‌بندی‌هایی است که تمامی ضوابط پذیرش خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم را ارضاء می‌کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات بتنfa_IR
dc.relation.ispartofConcrete Researchen_US
dc.subjectتراکم انباشتگیfa_IR
dc.subjectدانه‌بندیfa_IR
dc.subjectضریب یکنواختیfa_IR
dc.subjectضریب انحناfa_IR
dc.subjectبتن خود متراکمfa_IR
dc.titleارائۀ محدودۀ دانه‌بندی مناسب برای ساخت بتن خودتراکم‌ با استفاده از پارامترهای طبقه‌‌بندی خاکfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مهندسی عمران - سازه و ژئوتکنیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشکده عمران و نقشه برداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینfa_IR
dc.contributor.departmentعضو مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین(CCRC)fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage31
dc.citation.epage46


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد