دوره 8, شماره 17

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانۀشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  میرزایی, الهه؛ امیرحسینی, زهرا (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
    در سال‌های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش‌شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه‌کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. ...

 • ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت 

  جعفری, سیده‌محبوبه؛ قاسمی, مریم (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطۀ بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری ...

 • بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های سودده 

  دارابی, رویا (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
    هدف صورت‌های مالی، ارائۀ اطلاعات مفید دربارۀ وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی است و در گزارشگری مالی، محافظه‌کاری به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. ...

 • ارتباط بین پیش‌بینی‌های جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه 

  باغانی, علی؛ قربانی, نرگس (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
    پیش‌بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان‌های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم‌گیری‌های گروه‌هایی مانند تحلیل‌گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و ...

 • تأثیر اجرای برنامة خصوصی سازی در شاخص قیمت بورس تهران(TEPIX) 

  خوشنویس یزدی, سهیلا؛ خوش‌قامت, ابراهیم (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
  در این مطالعه با بررسی داده‌های فصلی شاخص قیمت سهام بورس تهران، نقدینگی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق بورس و مجموع واگذاری سهام در طی سال‌های (93- 1382) و جمع آوری حدود 48 نمونه و با استفاده از مدل ...

 • بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری 

  صالحی, مهدی؛ قناد, مصطفی؛ به سودی, افشین (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
  نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در این پژوهش سعی شده است به این ...

 • واکاوی و نقد روش‌شناسی پژوهش‎های صورت‌گرفته پیرامون کیفیت سود در ایران 

  کاویانی, میثم؛ محمدی, میعاد؛ درویش, حدیثه (دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب, 2018-01-21)
  مفهوم کیفیت سود، موضوع تعریف‌شدۀ ثابتی نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی‎ نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه‎ها و نگرش‎ها بستگی دارد. دیدگاه‎های مختلفی درمورد ارزیابی کیفیت سود و تعریف آن در پژوهش‎های مختلف وجود ...