نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری, مریمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:11:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:11:55Z
dc.date.available1399-07-09T05:11:55Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:11:55Z
dc.date.issued2006-02-20en_US
dc.date.issued1384-12-01fa_IR
dc.date.submitted2013-06-02en_US
dc.date.submitted1392-03-12fa_IR
dc.identifier.citationحیدری, مریم. (1384). بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشگاه اصفهان با آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO-PI). مجله مطالعات روانشناسی تربیتی, 2(3), 36-46. doi: 10.22111/jeps.2006.781fa_IR
dc.identifier.issn2228-6683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2006.781
dc.identifier.urihttps://jeps.usb.ac.ir/article_781.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/277047
dc.description.abstractبرای بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه اصفهان، تعداد 550 دانشجو ( 281 پسر و 269 دختر) در گروه سنی 19 تا 28 سال با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشکده های مختلف در سال تحصیلی 84-1383 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون پنج عاملی شخصیت (NEO-PI) و اطلاعات شخصی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و همبستگی مورد تحلیل قرارگرفت. در ارتباط با وضعیت روانشناختی دانشجویان مشخص شد که 1/9 درصد دانشجویان در ویژگی دلپذیر بودن، 5/12 درصد در ویژگی انعطاف پذیری، 3/15 درصد در ویژگی با وجدان بودن و 1/17 درصد در ویژگی برونگرایی و 5/11 درصد در ویژگی روان نژندی در سطح بالایی قرار دارند. بین ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان ( جنس، سن، محل سکونت و تاهل) رابطه معنی داری بدست نیامد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.publisherUniversity of Sistan and Baluchestanen_US
dc.relation.ispartofمجله مطالعات روانشناسی تربیتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Educational Psychology Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/jeps.2006.781
dc.subjectوضعیت روانشناختیfa_IR
dc.subjectدانشجویانfa_IR
dc.titleبررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشگاه اصفهان با آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO-PI)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue3
dc.citation.spage36
dc.citation.epage46


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد