نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبولو, قاسمfa_IR
dc.contributor.authorرحمانی مهر, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:10:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:10:29Z
dc.date.available1399-07-09T05:10:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:10:29Z
dc.date.issued2013-06-22en_US
dc.date.issued1392-04-01fa_IR
dc.date.submitted2013-01-10en_US
dc.date.submitted1391-10-21fa_IR
dc.identifier.citationبولو, قاسم, رحمانی مهر, مسعود. (1392). هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش های تجربی حسابداری, 3(2), 59-80. doi: 10.22051/jera.2013.579fa_IR
dc.identifier.issn2251-8509
dc.identifier.issn2538-1520
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/jera.2013.579
dc.identifier.urihttps://jera.alzahra.ac.ir/article_579.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/276584
dc.description.abstractموضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد.<br /> روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.<br /> یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد.<br /> اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.fa_IR
dc.format.extent2171
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های تجربی حسابداریfa_IR
dc.relation.ispartofEmpirical Research in Accountingen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/jera.2013.579
dc.subjectهزینه حقوق صاحبان سهامfa_IR
dc.subjectشفافیت سودfa_IR
dc.subjectبازده غیر عادیfa_IR
dc.subjectمدل سه عاملی فاما و فرنچfa_IR
dc.titleهزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سودfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume3
dc.citation.issue2
dc.citation.spage59
dc.citation.epage80


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد