7.1, شماره 26

 

ارسال های اخیر

 • گسترش صادرات و رشد اقتصادی، شواهدی از ایران پس از انقلاب 

  عطرکارروشن, صدیقه (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  در این مقاله، رابطه‌ی گسترش صادرات و رشد اقتصادی ایران در طول دوره‌ی پس از انقلاب بررسی شده است.بر این اساس، ابتدا با استفاده از ترکیبی از آزمون علّیّت گرنجر )  (Grangerو حداقل خطای پیش بینی آکاییک ( Akaike)و هایسائو در ...

 • اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382 

  علمی, زهرا (میلا)؛ جمشید نژاد, امیر (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  بحث رشد اقتصادی از دهه‌ی 1930تا به امروز، تحولات بسیاری را از نظر نهاده های اثر گذار در رشد داشته است.      امروزه سرمایه گذاری برای آموزش، یک عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه‌ی اقتصادی است که توجه فزاینده به آن، از دهه‌ی ...

 • بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383) 

  طیبی, سید کمیل؛ بابکی, روح اله؛ جباری, امیر (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  امروزه گردشگری، یکی از بزرگ‌ترین بخش­های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می­رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می‌تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد ...

 • تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران 

  زراء ن‍ژاد, منصور؛ سعادت مهر, مسعود (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  در این مقاله تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران طی دوره‌ی زمانی  1356 - 1382 و مدل خود توزیع با وقفه های گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که گوشت قرمز در کوتاه مدت نسبت به تغییرات قیمت، کالایی باکشش و در بلند ...

 • تبیین مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با رویکرد ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران 

  راعی, رضا؛ خسروی, امیررضا (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ریسک سیستماتیک یا بتا تنها عامل تبیین کننده‌ی اختلاف بازدهی دارایی‌هاست. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک، نتیجه‌ی حاصل از یک وضعیت تعادلی است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر ...

 • آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران 

  بابازاده, محمد؛ قدیمی دیزج, خلیل؛ رضایی‌بختیار, علیرضا (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2007-11-22)
  مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه بین سیاست‌های تجاری و رشد اقتصادی در ایران بر اساس چارچوب مدل رشد درونزای لوکاس(1988)می‌پردازد. برای اجتناب از رگرسیون‌های جعلی از ‌ رویکرد هم‌انباشتگی جوهانسن و مدلسازی تصحیح خطا  استفاده شده ...