9.1, شماره 32

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تأکید بر تولید بخشی) 

  کمیجانی, اکبر؛ نقدی, یزدان (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  این تحقیق به تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل بین تولید بخشی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوهای تصحیح خطای برداری (VEC) می پردازد. در این تحقیق از داده های سال های (1353-1384) استفاده ...

 • تأثیر سرمایه‌ی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چار چوب مدل جیمز ریمو 

  متفکرآزاد, محمدعلی؛ بهشتی, محمدباقر؛ ممی پور, سیاب (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  امروزه نقش سرمایه‌ی انسانی و دانش فنی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی، از اهمّ   موضوع های مورد بحث اقتصاددانان تلقی می­شود؛ لذا در این پژوهش به نقش سرمایه‌ی انسانی در تولید ناخالص داخلی  پرداخته شده است. مدل ارائه شده برگرفته ...

 • مدلسازی تعیین‌کننده‌های اقتصادی پذیرش رادیو، تلویزیون و ماشین لباس‌شویی در ایران 

  عبدلی, قهرمان؛ ورهرامی, ویدا (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  نوآوری تکنولوژیکی و اختراع موقعی که از سوی بخش عمده از جامعه به‌کار گرفته شود عامل مؤثر در رشد و توسعه‌ی اقتصادی و در نهایت رفاه جامعه به شمار می‌آید. در حوزه‌ی اقتصاد از این پدیده که امری تدریجی و در طی زمان صورت می‌پذیرد ...

 • مقایسه ی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی برای پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران 

  طیبی, سید کمیل؛ آذربایجانی, کریم؛ بیاری, لیلی (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید و این فرضیه که شبکه ی عصبی در پیش بینی ...

 • اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران 

  احسانی, محمد علی؛ خانعلی پور, امیر؛ عباسی, جعفر (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  در مورد تاثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بیشتر قابل توجه است. در این مقاله، اثر بی ثباتی نرخ ارز موزون واقعی بر صادرات غیر­نفتی ایران طی سال­های ...

 • بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی 

  دستگیر, محسن؛ سجادی, سید حسین؛ خدادادی, ولی؛ خلیلی, پژمان (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2009-05-22)
  این تحقیق عوامل ریسکی تأثیر گذار بر مازاد بازده­ی سهام شرکت های فعّال در صنعت پتروشیمی را در دوره­ی زمانی1382-1384 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، متغیّرهای مازاد بازده­ی ...