نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهوشمندفر, امینfa_IR
dc.contributor.authorآیتی, بیتاfa_IR
dc.contributor.authorخدادادی, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:06:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:06:11Z
dc.date.available1399-07-09T05:06:11Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:06:11Z
dc.date.issued2015-06-22en_US
dc.date.issued1394-04-01fa_IR
dc.date.submitted2014-10-26en_US
dc.date.submitted1393-08-04fa_IR
dc.identifier.citationهوشمندفر, امین, آیتی, بیتا, خدادادی, احمد. (1394). تصفیۀ الکتروشیمیایی فاضلاب نساجی حاوی اسید قرمز 14 با الکترودهای آلومینیومی. محیط شناسی, 41(2), 297-308. doi: 10.22059/jes.2015.54981fa_IR
dc.identifier.issn1025-8620
dc.identifier.issn2345-6922
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jes.2015.54981
dc.identifier.urihttps://jes.ut.ac.ir/article_54981.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/275119
dc.description.abstractبا توجه به احتمال آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در نزدیکی صنایع مصرف‌کنندۀ رنگزا، حذف مواد رنگی از این فاضلاب‌ها اولویت زیست‌محیطی است. روش انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی برای تصفیۀ فاضلاب صنایع حاوی رنگزا مناسب است. با اعمال جریان الکتریکی به الکترود کاتد و آند در یک محلول رسانا، با حل‌شدن آند آلومینیومی مواد منعقدکننده در محل تولید و موجب ایجاد لخته‌هایی می‌شوند که همراه حباب‌‌های گاز هیدروژن تولیدی در کاتد شناور می‌شوند. در این تحقیق عوامل مؤثر‌‌ در عملکرد سیستم انعقاد و شناورسازی الکتریکی شامل سطح الکترودها، فاصلۀ بین الکترودها، هدایت الکتریکی محلول و دانسیتۀ جریان الکتریکی بررسی شد و تأثیر هر یک از این پارامترها در بازده حذف رنگزا اسید قرمز 14 از فاضلاب مصنوعی، مصرف انرژی و آلومینیوم تعیین و مقادیر آن‌‌ها بهینه شد. سطح الکترود برابر cm<sup>2</sup> 86/24، فاصلۀ بین الکترود cm 1، هدایت الکتریکی µS/cm 1600 و دانسیتۀ جریان الکتریکی mA/cm<sup>2</sup> 60 به‌منزلۀ مقادیر بهینه انتخاب شدند. تحت شرایط بهینه در مدت زمان کمتر از 90 دقیقه، بازده حذف 90 درصد رنگزا با غلظت اولیۀ mg/L 65 حاصل شد و میزان مصرف انرژی مخصوص kWh/kg Dye <sub>Removed</sub> 130، مصرف آند kg Al/kg Dye <sub>Removed</sub> 615/2 و TSS لجن mg/L 15050 به دست آمد. از مزایای این روش می‌‌توان به مصرف کم مواد و انرژی در کنار لجن تولیدی کم که به کاهش هزینه‌‌های تصفیه و دفع لجن و مشکلات مربوط به آن منجر می‌‌شود، اشاره کرد. در نتیجه، استفاده از این روش به‌منزلۀ گزینۀ مناسب جایگزین روش‌‌های معمول تصفیه مطرح است.fa_IR
dc.format.extent1148
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمحیط شناسیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Environmental Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jes.2015.54981
dc.subjectاسید قرمز 14fa_IR
dc.subjectتصفیۀ الکتروشیمیاییfa_IR
dc.subjectآلومینیومfa_IR
dc.subjectلجنfa_IR
dc.subjectمهندسی محیط زیستfa_IR
dc.titleتصفیۀ الکتروشیمیایی فاضلاب نساجی حاوی اسید قرمز 14 با الکترودهای آلومینیومیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط‌‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار بخش معدن، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue2
dc.citation.spage297
dc.citation.epage308


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد