نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبرادران, پروانهfa_IR
dc.contributor.authorاربابی, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorرنجبر, ولی الهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:04:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:04:10Z
dc.date.available1399-07-09T05:04:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:04:10Z
dc.date.issued2002-08-23en_US
dc.date.issued1381-06-01fa_IR
dc.date.submitted2017-01-17en_US
dc.date.submitted1395-10-28fa_IR
dc.identifier.citationبرادران, پروانه, اربابی, مسعود, رنجبر, ولی اله. (1381). مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه. نامة انجمن حشره شناسی ایران, 22(1), 49-61.fa_IR
dc.identifier.issn0259-9996
dc.identifier.urihttps://jesi.areeo.ac.ir/article_107832.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/274417
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن حشره شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherEntomological Society of Iranen_US
dc.relation.ispartofنامة انجمن حشره شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Entomological Society of Iranen_US
dc.titleمقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.department.fa_IR
dc.contributor.department.fa_IR
dc.contributor.department.fa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue1
dc.citation.spage49
dc.citation.epage61


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد