نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorMozaffarian, F.fa_IR
dc.contributor.authorManzari, S.fa_IR
dc.contributor.authorLashkari, M. R.fa_IR
dc.contributor.authorSahragard, A.fa_IR
dc.contributor.authorHosseini, R.fa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:03:32Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:03:32Z
dc.date.available1399-07-09T05:03:32Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:03:32Z
dc.date.issued2013-08-23en_US
dc.date.issued1392-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-01-13en_US
dc.date.submitted1394-10-23fa_IR
dc.identifier.citationMozaffarian, F., Manzari, S., Lashkari, M. R., Sahragard, A., Hosseini, R.. (1392). A geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistan. نامة انجمن حشره شناسی ایران, 33(2), 59-71.fa_IR
dc.identifier.issn0259-9996
dc.identifier.urihttps://jesi.areeo.ac.ir/article_105510.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/274197
dc.description.abstractپسیل آسیایی مرکبات، Diaphorina citri Kuwayama، آفت مهم مرکبات است که عامل بیماری باکتریایی میوه‌سبز مرکبات، که Huanglongbing نیز نامیده می‌شود، را منتقل می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تفاوت‌های شکل بال جلو در میان جمعیت‌های جغرافیایی پسیل آسیایی مرکبات در ایران و همچنین یک جمعیت از پاکستان بود. در این مطالعه، حشرات بالغ پسیل از باغ‌های درخت لیمو، Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle، از جنوب ایران در سال 1389 جمع‌آوری شدند. بال جلویی دوازده جمعیت پسیل آسیایی مرکبات (30 پسیل بالغ ماده از هر جمعیت که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند) به‌وسیله‌ی آنالیز ریخت‌سنجی هندسی بررسی شد. آنالیز واریانس چند‌متغیره و یک‌متغیره، نشان‌دهنده‌ی اختلاف معنی‌دار در شکل و اندازه‌ی بال جمعیت‌های مورد بررسی بود. بر پایه‌ی شکل بال جلویی، جمعیت‌های سیستان و بلوچستان و پاکستان از سایر جمعیت‌ها، شامل هرمزگان (میناب، رودان، فارغان، حاجی آباد)، کرمان (منوجان، کهنوج، جیرفت-عنبر‌آباد، جیرفت-بلوک، ارزوئیه) و فارس (داراب)، متفاوت بودند. با توجه به دلایل زیر، تنوع جغرافیایی با تقابل مکانیسم‌های ژنتیکی و فرآیندهای محیطی توسعه یافت: (1) تفاوت معنی‌داری در شکل و مربع فواصل ماهالانوبیس (Mahalanobis) بین برخی از جمعیت‌ها وجود داشت، (2) همبستگی بین ماتریس فاصله‌ی ماهالانوبیس و ماتریس فاصله‌ی جغرافیایی معنی‌دار بود و (3) بال‌ها به‌صورت آلومتریک (allometric) رشد یافته و جمعیت‌های جغرافیایی، دارای جهت آلومتریک مجزا ولی موازی نسبت به هم بودند. می‌توان اظهار داشت که شکل‌شناسی بال شاید بتواند در ارزیابی‌های مقدماتی ساختار جمعیت و روش‌های کنترل پسیل آسیایی مرکبات در ایران مفید واقع شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن حشره شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherEntomological Society of Iranen_US
dc.relation.ispartofنامة انجمن حشره شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Entomological Society of Iranen_US
dc.subjectریخت‌سنجی هندسیfa_IR
dc.subjectایرانfa_IR
dc.subjectپاکستانfa_IR
dc.subjectLiviidaefa_IR
dc.subjectDiaphorina citrifa_IR
dc.titleA geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistanfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume33
dc.citation.issue2
dc.citation.spage59
dc.citation.epage71


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد