مرور دوره 33, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • Life table parameters and digestive enzymes activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different tomato cultivars 

  Rahimi Namin, F.؛ Nemati Kalkhoran, M.؛ Naseri, B.؛ Kouhi, D. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی، Helicoverpa armigera (Hübner)، یکی از آفات جدی انواع محصولات زراعی در ایران و جهان است. تأثیر ارقام مختلف گوجه‌فرنگی (SUN 6108 f1، Rio grande UG، Korral، CH falat، Hed rio grande و Cal JN3) روی ...

 • Functional response of Serangium montazerii (Col.: Coccinellidae) to different densities of Dialeurodes citri (Hem.: Aleyrodidae): an open-patch approach 

  Fotukkiaii, S. M.؛ Sahragard, A. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  واکنش تابعی شکارگر، به‌عنوان اساس و پایه‌ی دینامیسم شکار- ‌شکارگر در نظر گرفته می‌شود. واکنش تابعی کفشدوزک Serangium montazerii Fürsch در تراکم‌های مختلف (50، 100، 150، 200 و 250) تخم سفیدبالک مرکبات، Dialeurodes citri ...

 • First record of Pediobius metallicus (Hym.: Eulophidae) from Iran 

  Rakhshani, E.؛ Talebi, A. A.؛ Nadimi, A.؛ Gumovsky, A. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  در این بررسی، زنبور Pediobius metallicus (Nees) به‌عنوان پارازیتویید مگس Liriomyza sp. (Dip.: Agromyzidae) از شهرستان زابل )استان سیستان و بلوچستان( جمع‌آوری و شناسایی شد. این زنبور برای فون حشرات ایران رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

 • A geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistan 

  Mozaffarian, F.؛ Manzari, S.؛ Lashkari, M. R.؛ Sahragard, A.؛ Hosseini, R. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  پسیل آسیایی مرکبات، Diaphorina citri Kuwayama، آفت مهم مرکبات است که عامل بیماری باکتریایی میوه‌سبز مرکبات، که Huanglongbing نیز نامیده می‌شود، را منتقل می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تفاوت‌های شکل بال جلو در میان ...

 • Larval age-specific searching efficiency of Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae) preying on different densities of Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) 

  Hosseini, R.؛ Sahragard, A. A.؛ Madahi, Kh. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  قدرت جستجو (a') یا نرخ حمله و زمان دست‌یابی دو جزء مهم واکنش تابعی دشمنان طبیعی هستند و به‌طور معمول برای ارزیابی کارایی آن‌ها استفاده می‌شوند. قدرت جستجوی وابسته به عمر مگس Aphidoletes aphidimyza (Rondani) در دوره‌ی لاروی ...

 • Effect of particle size of two Iranian diatomaceous earth deposits and a commercial product on Sitophilus granarius (Col.: Dryophthoridae) 

  Ziaee, M.؛ Moharramipour, S.؛ Dadkhahipour, K. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  آزمایشات زیست‌سنجی به‌منظور بررسی اثر حشره‌کشی دو خاک دیاتومه‌ی ایرانی و فرمولاسیون تجارتی SilicoSec® علیه Sitophilus granarius (L.) انجام شد. خاک‌های دیاتومه در چهار اندازه‌ی ذره‌ی مختلف و در پنج غلظت به کار گرفته شد. مرگ ...

 • Three new records of the genera Leiophron and Euphorus (Hym.: Braconidae: Euphorinae) from Iran 

  van Achterberg, C.؛ Farahani, S.؛ Talebi, A. A.؛ Rakhshani, E. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  زنبورهای پارازیتویید جنس‌های Leiophron Nees و Euphorus Nees در شمال ایران (استان‌های گیلان، مازندران و البرز) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها به‌وسیله‌ی تله‌ی مالیز از زیستگاه‌های مختلف در طی سال‌های 1390-1389 جمع‌آوری شدند. ...

 • A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records 

  Manzari, S.؛ Talebi, A. A.؛ Ziegler, J.؛ Gilasian, E. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  این مقاله مروری بر جنس Phasia Latreille در ایران است. کلید شناسایی شش گونه‌‌ی جمع‌‌آوری ‌شده از ایران و ترسیم‌‌های مربوط به اندام زادآوری نر و ماده ارایه و دو گونه‌‌ی Phasia obesa (Fabricius) و P. pusilla Meigen برای ...

 • First record of the genus and species Spatulaphorus copridis (Acari: Pygmephoridae) associated with earth-boring dung beetles (Col.: Geotrupidae) from Iran 

  Fathipour, Y.؛ Rahiminejad, V.؛ Hajiqanbar, H. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  طی مطالعاتی که در تابستان 1388 روی کنه‌های هترواستیگما از راسته‌ی پیش‌استیگمایان مرتبط با سخت‌بالپوشان در جنگل‌های استان گلستان انجام گرفت، گونه‌ی Spatulaphorus copridis Khaustov, 2007 در ارتباط با سوسک‌های پهن‌خوار

 • Mokrzeckia obscura (Hym.: Pteromalidae), a hyperparasitoid of diamondback moth and a new record from Iran 

  Afiunizadeh, M.؛ Karimzadeh, J.؛ Lotfalizadeh, H. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  در بررسی‌های مربوط به شناسایی پارازیتوئیدهای مراحل نابالغ بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، در مزارع کلم و کلم گل استان اصفهان، یک گونه پارازیتوئید ثانویه به نام Mokrzeckia obscura Graham از خانواده‌ی ...

 • Cardiochiles fallax (Hym.: Braconidae), a new species record for Iran 

  Lozan, A. I.؛ Talebi, A. A.؛ Fathipour, Y.؛ Taghizadeh, R. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  در این تحقیق که در سال 1388 به‌منظور شناسایی زنبورهای پارازیتوئید شب‌پره‌ی دانه‌خوار سویا، Etiella zinckenella (Treitschke) (Lep.: Pyralidae)، در روستای حسن‌آباد استان فارس صورت گرفت، دو گونه زنبور از خانواده‌ی Braconidae ...

 • Two new records of spider mites (Acari: Tetranychidae) from Iran 

  Khodayari, S.؛ Kamali, K. (انجمن حشره شناسی ایرانEntomological Society of Iran, 2013-08-23)
  خانواده‌ی Tetranychidae گونه‌های زیادی دارد که همگی آفات محصولات کشاورزی هستند. دو گونه از کنه‌های این خانواده، Eotetranychus uncatus Garman و E. potentillae Begl. et Mitr برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌شوند. گونه‌ی اول ...