نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمودی, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:51:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:51:47Z
dc.date.available1399-07-09T04:51:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:51:47Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-02-24en_US
dc.date.submitted1394-12-05fa_IR
dc.identifier.citationمحمودی, مسعود. (1395). مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی. دانش حسابداری مالی, 3(4), 107-130.fa_IR
dc.identifier.issn2676-6205
dc.identifier.issn2676-6213
dc.identifier.urihttp://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1027.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/270203
dc.description.abstractسرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 تا 1392 است. با استفاده از معیارهای مختلف محدودیت های مالی، نشان داده شد که این محدودیت ها تاثیر معناداری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت دارند و سطح بهینه سرمایه در گردش برای شرکت هایی که بیشتر از لحاظ مالی محدودند، پایین تر است. نتایج پیشنهاد می کنند که مدیران به سطح بهینه سرمایه در گردش به علت هزینه های دور شدن از آن توجه کنند.fa_IR
dc.format.extent429
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه بین‌المللی امام خمینیfa_IR
dc.publisherImam Khomeini International Universityen_US
dc.relation.ispartofدانش حسابداری مالیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Financial Accounting Knowledgeen_US
dc.subjectمدیریت سرمایه در گردشfa_IR
dc.subjectعملکرد شرکتfa_IR
dc.subjectمحدودیت های تامین مالیfa_IR
dc.titleمدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت مالیfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue4
dc.citation.spage107
dc.citation.epage130


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد