دوره 3, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی 

  سپاسی, سحر؛ انواری رستمی, علی اصغر؛ خواجوی, زینب (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  حسابرسان داخلی انتظار دارند که حسابرسی‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ آنها افزایش پیدا کند اما به رغم تمام مزیت‌های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود ...

 • بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری 

  عنایتی, انور؛ پاک مرام, عسگر (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش 175 شرکت ...

 • تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی 

  قربانی, بهزاد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش افشای سرمایه فکری، مطابق با پژوهش‌های پیشین ( لی و هانیافا ...

 • بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌ 

  اورادی, جواد؛ لاری دشت بیاض, محمود؛ سالاری فورگ, زینب (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  کمیتۀ حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و عملکرد شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، استقلال و اندازه) و عملکرد شرکت‌های ...

 • بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD 

  شفیعی, حسین؛ خدامی پور, احمد؛ دستگیر, محسن (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  امروزه علاوه بر اطلاعات مالی ارائه شده، گروه‌های مختلف، متقاضی اطلاعات مازاد دیگری در زمینه‌ی اطلاعات غیر مالی می‌باشند. این گروه‌ها، خواهان اطلاعات متفاوتی در زمینه نیروی کار و مسائل مرتبط با محیط زیست می‌باشند. انجام ...

 • تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی و اثر مالکیت نهادی بر رابطه آن‌ها 

  حیدری, مهدی؛ عبدی, سهراب (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  چکیده: رابطه بین سودهای آتی و بازده جاری سهام، ضریب واکنش سودهای آتی تعریف می شود که نشان گر انعکاس اطلاعات سودهای آتی در قیمت جاری سهام است. هر چه اطلاعات بیشتری از شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، پیش بینی سودهای ...

 • نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی 

  بهبهانی نیا, پریسا سادات؛ معصومی, جواد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  چکیدههدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان ...

 • مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی 

  محمودی, مسعود (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن ...

 • مطالعه اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره 

  فخاری, حسین؛ رمضانی, معصومه (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  ارتباط نامتقارن بین عملکرد و پاداش در نتیجه رفتار هزینه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی را در حوزه امور مالی و حسابداری به دنبال داشته است. لذا تبیین عوامل موثر بر این ارتباط و نقش تعدیل کنندگی ...

 • تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش بینی سود 

  هاشمی, سیدعباس؛ طباطبایی, سیده زهرا (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2017-02-19)
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش بینی سود است. دقت پیشبینی سود از طریق میزان درصد تغییرات در تفاضل خطای پیش‌بینی سود اندازهگیری شده است و اطمینان بیش از حد مدیریتی ...