دانش حسابداری مالی

ارسال های اخیر

 • نقش متغیرهای بنیادی حسابداری در تعیین ریسک سیستماتیک: شرکت‌های درمانده مالی و سالم 

  کردستانی, غلامرضا؛ اسگندری, رامین؛ آسوده, محمدرضا (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-06-21)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش متغیرهای بنیادی حسابداری در تعیین ریسک سیستماتیک شرکت‌ها با تمرکز بر دو نمونه شرکت‌های سالم و شرکت‌های درمانده مالی است. روش: روش این پژوهش مقایسه زوجی است. برای این منظور داده های 17975 ...

 • مدل‌سازی روابط بین حسابرسان و شرکت‌ها با تأکید بر شاخص‌های فرهنگی و اخلاقی 

  عبداله زاده, سیده سحر؛ آذین فر, کاوه؛ فلاح, رضا؛ داداشی, ایمان (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: عوامل اخلاقی و فرهنگی در حوزه حسابرسی؛ به علت خاصیت نامشهود بودن؛ قابلیت رصد شدن را به سادگی ندارند و به این دلیل موجب بروز اطلاعات نامتقارن و خارج شدن شرکت و بازار سرمایه از تعادل بهینه خود می‌گردد، که این به معنای ...

 • استرس مالی و به‌موقع بودن گزارشگری مالی حسابداری 

  احمدی لنگری, سید حسین؛ خوزین, علی؛ گرکز, منصور؛ معطوفی, علیرضا (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه تأثیر استرس مالی بر به‌موقع بودن گزارشگری مالی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.روش: جهت بررسی این هدف دو فرضیه تبیین و اطلاعات مربوط به 152 شرکت عضو بورس برای ...

 • ساختار هیات مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت: تقابل تئوری اقتضایی و نمایندگی 

  سبزعلی پور, فرشاد؛ صیادی سومار, علی؛ رضایئ, اسماء؛ کاظمی, کریم (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: مطالعات حوزه حاکمیت شرکتی با بهره ­گیری از مبانی تئوری نمایندگی تلاش کرده­اند مدلی را تدوین کنند که در تمام شرکت‌ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. در مقابل، برخی از پژوهشگران بر ارائه یک دیدگاه اقتضایی تاکید ...

 • تاثیرعقاید، تعهد و بازخورد بر سودمندی سیستم حسابداری و مقاومت در مقابل تغییر 

  حاجی زاده, غلامرضا؛ خدادادی, ولی؛ رمضان احمدی, محمد؛ آیتی مهر, محمد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: هدف این پژوهش به بررسی تاثیر عقاید، تعهد و بازخورد بر سودمندی سیستم حسابداری  و مقاومت در مقابل تغییر می باشد.روش: روش تحقیق حاضر شبه آزمایشی است. برای بکارگیری حجم نمونه مناسب، از جداول کوهن استفاده شده است. به منظور ...

 • انحراف توجه حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی 

  سلیمانی امیری, غلامرضا؛ آزادزاده, عادله (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف توجه حسابرس به شرکت‌های موردحسابرسی دچار شوک بر کیفیت حسابرسی می‌باشد.روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 103 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396 تا 1401 می‌باشد ...

 • امکان سنجی پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر: دیدگاه کارکنان مالی در شرکت های هلدینگ 

  مهربان پور, محمدرضا؛ رحمانی, علی؛ میربلوک, فرهاد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: در پژوهش پیش رو هدف، بررسی امکان پذیرفتن گزارشگری توسعه پذیر تجاری در شرکت های هلدینگ از دیدگاه کارکنان مالی جهت بهبود گزارشگری مالی در ایران است.روش: در این پژوهش، ابتدا با بررسی پیشینۀ تحقیق به روش متاسنتز و با ...

 • ارائه مدلی جهت افزایش کیفیت مستندسازی حسابرسی مبتنی بر هوش اخلاقی، هوش معنوی و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسی 

  حاجیها, زهره؛ حمصیان کاشانی, زهرا (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2024-03-20)
  هدف: افزایش کیفیت مستندات، کیفیت حسابرسی را افزایش می­دهد و به بازبینی موثر و ارزیابی شواهد حسابرسی کسب ­شده می­ انجامد. پژوهش حاضر به ارائه الگویی جهت افزایش کیفیت مستندسازی حسابرسی مبتنی بر دو مولفه هوش اخلاقی و معنوی و ...

 • بررسی تاثیر تخصص حسابرس نسبت به برآوردهای حسابداری بر شدت برآورد حسابداری وانحرافات مدیریتی 

  رشیدی, محسن؛ صومی, مایده؛ کزازی, میلاد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: نقش شدت برآوردهای حسابداری در کیفیت داده‌های مالی، امروزه چالش برانگیز شده و مدیران را در ایجاد پیش­بینی­های قابل اتکا با مشکل مواجه کرده است. استفاده مستمر از برآوردها باعث خدشه­ دار شدن کیفیت اطلاعات مالی شده ­اند. ...

 • تحلیلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در ساختار روابط موسسات حسابرسی 

  فلاحتی, محمد معین؛ تقی زاده, رضا؛ عارف منش, زهره (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جایگاه و موقعیت موسسات حسابرسی در ساختار روابط بر کیفیت اطلاعات حسابداری پرداخت. درواقع این پژوهش سعی کرد این متغیرها را از بعد ساختار روابط و تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار دهد.روش: در این ...

 • تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر محتوای اطلاعاتی سود با لحاظ کردن نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری 

  رستمی, وهاب؛ محمدی, مهدی؛ کارگر, حامد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف- هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر محتوای اطلاعاتی سود با لحاظ کردن نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری می باشد. روش پژوهش– اطلاعات نمونه‌ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ...

 • انتخاب‌های حسابداری افزاینده یا کاهنده سود: با تأکید برنقش اندازه شرکت و حاکمیت شرکتی 

  نصیری الموتی, حدیثه؛ مهرآذین, علیرضا؛ مسیح آبادی, ابوالقاسم؛ حیدری, محمد (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: مدیران با داشتن سطح آگاهی بیشتر نسبت به ذینفعان، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. لذا دست به انتخاب‌هایی می‌زنند که می‌تواند اثرات متفاوتی برتصمیمات استفاده‌کنندگان داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ...

 • بررسی ارتباط بین انحراف توجه سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی 

  واعظ, سید علی؛ بنابی قدیم, رحیم؛ قلمبر, محمدحسین؛ قناد, علی (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر کاهش بعد نظارتی سهامداران نهادی شرکت‌های سهامی بر سیاست‌های تقلیل‌دهندگی مالیات می‌باشد. از آنجاییکه سهامداران نهادی معمولاً سهامداران بزرگ و قدرتمند شرکت‌ها محسوب می‌شوند، طبیعی است ...

 • مطالعه جامع پسایندهای ریسک‌های اقلیمی از منظر حسابداری با رهیافت فراترکیب 

  نقدی, سجاد؛ جدی, رقیه (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: امروزه تغییرات اقلیمی به یکی از ریسک‌های نوظهور در دنیای تجارت تبدیل شده است، لذا هدف پژوهش حاضر مطالعه جامع پسایندهای ریسک‌های اقلیمی در حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ تحلیل داده‌ از نوع ...

 • بررسی تطبیقی روند قابلیت مقایسه گزارشگری مالی در سه کشور ایران، اندونزی و ایتالیا 

  اختیاری, یونس؛ سجادی, سید حسین؛ صفرزاده, محمدحسین (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-12-22)
  هدف: هیأت‌های تدوین استاندارد، توسعه استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای استفاده در بازارهای سرمایه جهانی را هدف مشترک خود قرار داده‌اند. زیرا معتقدند که مجموعه مشترک استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا، قابلیت مقایسه ...

 • فن آوری(سیستم اطلاعاتی) و مهارت های تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه درسی حسابداری 

  باقریان, مهدی (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی سیستم اطلاعاتی و تجزیه تحلیل داده ها در برنامه درسی حسابداری میباشد، پژوهش فوق کاربردی بوده و با چهار سوال اصلی و سیزده سوال فرعی به موضوع پژوهش پرداخته شده است. اخیراً متخصصان حسابداری بر نیاز دانشجویان ...

 • تاثیر لحن خوشبینانه مدیران بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی 

  عباسی استمال, محمدرضا؛ حسین زاده دالاندار, نسرین (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-09-23)
  هدف: با گرم شدن زمین و آلودگی‌های ناشی از زیست‌محیطی جوامع امروزی درصدد کاهش آلودگی‌ها برآمده‌اند و شرکت‌ها را ملزم به مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌کنند. یکی از عواملی که می‌تواند بر مسئولیت‌پذیری اثرگذار باشد، لحن خوش‌بینانه ...

 • محدودیت‌های مالی و نقش آن بر رابطه بین نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و اجتناب مالیاتی 

  بولو, قاسم؛ طاهری, ماندانا؛ موسوی, سید امیر (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-09-23)
  هدف: امروزه بسیاری از شرکت ها به دلیل تغییرات سیاسی با عدم اطمینان مواجه هستند. عدم اطمینان اقتصادی، استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی فعلی را ناکارآمد می کند و شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا اجتناب مالیاتی را افزایش دهند. هدف ...

 • اثر لابی‌گری مدیریت بر رابطه بین احساس سرمایه‌گذار و رقابت بازار محصول با کیفیت عملکرد شرکت 

  ایران بخش, رضا؛ امری اسرمی, محمد؛ ابراهیمی, سیدکاظم (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-09-23)
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثر لابی‌گری مدیریت بر رابطه بین احساس سرمایه‌گذار و رقابت بازار محصول با کیفیت عملکرد شرکت می‌پردازد.روش: برای سنجش کیفیت عملکرد شرکت از یک معیار با 9 سنجه استفاده شده است که چهار مورد آنها مربوط ...

 • استراتژی های رابطه مداری در بازار حسابرسی ایران: تحلیل کیفی و کمّی 

  کسائی, محمد مهدی؛ محمدرضائی, فخرالدین؛ غلامی جمکرانی, رضا؛ فرجی, امید (دانشگاه بین‌المللی امام خمینیImam Khomeini International University, 2023-09-23)
  هدف: این مطالعه به بررسی استراتژی‌های رابطه‌‍مداری در بازار حسابرسی ایران می‌پردازد و اشکال مختلف استراتژی‌های مورداستفاده مؤسسات حسابرسی برای ایجاد و حفظ روابط با مشتریان را شناسایی می‌کند.روش: با استفاده از رویکردهای ...

View more