دوره 10, 2(20پاییز و زمستان 1396)

 

ارسال های اخیر

 • شرطِ متأخِّر و کاربرد آن در حقوق ایران 

  نقیبی, سید ابوالقاسم؛ خانی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. ...

 • نسبت‌سنجی فقهی-حقوقی بخت‌آزمایی با قمار 

  نظری علوم, میثم؛ اسفندیارپور, محمدحسین (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ...

 • تأثیر پیوند اعضا بر سقوط حق قصاص 

  ناصرخاکی, حسین؛ عسگری, علیرضا؛ مرادخانی, احمد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن‌چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت ...

 • رابطه فقهی-حقوقی متقاضیان انجماد گامت با گامت‌های منجمد موجود در بانک‌های انجماد 

  محمودیان, نازلی؛ یتی, سید محمد رضا؛ عباسی, محمود (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم‌خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می‌باشد که نه تنها ...

 • گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه‌های مشابه 

  شاهین فرد, خاطره؛ نظری توکلی, سعید؛ عمانی سامانی, رضا؛ عابدینی, احمد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه‌های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر ...

 • واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه‌ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه 

  حکیم, محمد؛ طاهری, حبیب اله (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه‌ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می­سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره­ای محسوب می­شوند که اثرگذاری نظریه‌ی کارشناسی ...

 • حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی 

  فاضل, محمدصادق؛ خدابخشی, حسن؛ عربیان, اصغر (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, 2018-02-20)
  یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، ...