نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخلیلی عراقی, دکتر مریمfa_IR
dc.contributor.authorبهروزی زاد, صمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:46:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:46:45Z
dc.date.available1399-07-09T04:46:45Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:46:45Z
dc.date.issued2009-03-21en_US
dc.date.issued1388-01-01fa_IR
dc.date.submitted2009-04-09en_US
dc.date.submitted1388-01-20fa_IR
dc.identifier.citationخلیلی عراقی, دکتر مریم, بهروزی زاد, صمد. (1388). بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمای هگذار در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 2(11), 129-149.fa_IR
dc.identifier.issn2251-6859
dc.identifier.issn2383-2789
dc.identifier.urihttp://jfksa.srbiau.ac.ir/article_5012.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268515
dc.description.abstractبرای بیش از یک دهه است که شفافیت اطلاعات مالی،تبدیل به یک عامل مؤثر، در تعیین استراتژیهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران،شده است. یانگ[1] در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که بعد از رسوایی مالی شرکت نفتی انرون در آمریکا،حاکمیت شرکتی ضعیف،در نتیجه کمبود شفافیت اطلاعات مالی، موجب کاهش شدید اعتماد و اطمینان عمومی، نسبت به بورس شده است (Young,2003). تحقیق حاضر،اثرات شفافیت اطلاعات مالی که اصل پنجم از اصول ششگانه حاکمیت شرکتی می باشد، را روی رفتار سرمایه گذار، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و چارچوبی را ارائه  می دهد که از طریق مفاهیم ساختار مالکیت، شفافیت مالی و ساختار هیأت مدیره، بتوان رفتار سرمایه گذار را مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق، سعی بر آن است که با انجام تحقیقاتی نظیر آنچه که در سایر کشورها انجام شده است، ادبیات مناسبی در زمینه حاکمیت شرکتی ارائه و اثرات اجرائی شدن اصل پنجم (اصل افشاء و شفافیت) از این قانون را بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص نماییم. داده های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه ای که حاوی 19 سوال بسته می باشد،از سرمایه گذارانی که تجربه خرید سهام در بورس ایران را دارند، گردآوری و با انجام تجزیه و تحلیلهای آماری، به بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی، بر رفتار سرمایه گذار، پرداخته شده است. انجام آزمونهای آماری نشان داد که شفافیت اطلاعات مالی،همبستگی مثبت معناداری با رفتار سرمایه گذار دارد و می توان با بهبود شفافیت اطلاعات مالی،موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران[1] نسبت به بورس شده و زمینه لازم برای افزایش سرمایه گذاری آنان در بورس را فراهم نمود.fa_IR
dc.format.extent269
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقاتfa_IR
dc.relation.ispartofدانش مالی تحلیل اوراق بهادارfa_IR
dc.relation.ispartofFinancial Knowledge of Securities Analysisen_US
dc.subjectرفتار سرمایه گذارfa_IR
dc.subjectحاکمیت شرکتیfa_IR
dc.subjectتئوری عاملیتfa_IR
dc.subjectتئوری خادمیتfa_IR
dc.subjectتئوری ذی نفعانfa_IR
dc.titleبررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمای هگذار در بورس اوراق بهادار تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده اصلی و مسئول مکاتبهfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue11
dc.citation.spage129
dc.citation.epage149


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد