مرور دوره 2, شماره 1(پیاپی 1) بر اساس عنوان

 • بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمای هگذار در بورس اوراق بهادار تهران 

  خلیلی عراقی, دکتر مریم؛ بهروزی زاد, صمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  برای بیش از یک دهه است که شفافیت اطلاعات مالی،تبدیل به یک عامل مؤثر، در تعیین استراتژیهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران،شده است. یانگ[1] در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که بعد از رسوایی مالی شرکت نفتی انرون در آمریکا،حاکمیت ...

 • بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  چهارمحالی, علی اکبر؛ زاهدی, جواد؛ براتی, رضا؛ امیری, مصطفی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  هدف اصلی این تحقیق "مقایسه ثبات اجزای مختلف سود با توجه به قابلیت اتکای آن ها" بوده لذا سوال اصلی تحقیق به این صورت بیان شد: آیا ثبات اجزای مختلف سود، با قابلیت اتکای متفاوت، یکسان است؟ از سودهای عملیاتی و اطلاعات اقلام ...

 • بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر وضعیت باز ارزی بانک تجارت 

  ابراهیمی, حسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  این تحقیق بر آن است که شوکهایی از ناحیة نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرها را بر وضیعت ارزی بانک ،بررسی نماید.در این راه از اقلام وضیعت باز ارزی، نرخهای مرجع بانک مرکزی،شاخص قیمت سهام،حجم پول و تراز پرداختهای کشور در مقاطع ...

 • تبیین و آزمون الگوریتم روش تسلط تصادفی برای ارزیابی کارایی پرتفوی بهینه 

  پدرام, پرهام (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  مفاهیم شبیه به تسلط تصادفی در طول سالیان شناخته شده بودند ولی  مقاله های چاپ شده بوسیله هادر و راسل  و هانوچ و لوی در 1969  و مقاله روشیلد و استیگلیتز در 1970  راه پارادایم جدید تسلط تصادفی را هموار نمودند. این تحقیقات با ...

 • سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری سهام 

  ولی پور, هاشم؛ حسینی, زهرا سادات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . سرمایه در گردش از جمله مهمترین اجزا ترازنامه هر واحد انتفاعی می باشد. مدیریت سرمایه در گردش ...

 • شناسایی روش های متنوع سازی منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی 

  محمدزاده اصل, نازی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  این بررسی بر لزوم متنوع سازی منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید دارد. برای این منظور دو روش در نظر گرفته شده است:1- بررسی روشهای متنوع سازی مالی در دانشگاه‌های معتبر جهان و 2- مصاحبه و نظرسنجی از صاحبنظران و خبرگان و ...

 • هدف‌گذاری تورم: تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان 

  جعفری صمیمی, دکتر احمد؛ حنجری, سارا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, 2009-03-21)
  هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرهدف گذاری تورمبرنرخ تورم در کشورهای مختلف جهان است.برای این منظور، با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول درسال2007 تفاوت میانگین تورم در کشورهای مختلف جهان قبل و بعد ازاعمال ...