3و4, شماره 164

 

ارسال های اخیر

 • دراسه العناصر الطبیعیه فی دیوان الاسود بن جعفر 

  ابراهیمی, دکتر عزت ملا (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)

 • می زیادة تبسمی بر چهرهء شرق عربی 

  میرقادرى, دکتر سید فضل الله (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  خانم "می زیاده " شاعر و ادیب ژرف اندیش، از نوابغ کم نظیر در عرصهء ادبیات عربی معاصر است. در شهر ناصرهء فلسطین بدنیا آمد و برای ادامهء تحصیل به بیروت رفت. شخصیت فرهنگی او در مصر شکل گرفت. پس از آن، شاعران و ادیبان و ناقدان ...

 • نگاهی به تاریخچه دانش صرف و نقد و بررسی کتاب شافیه اثر ابن حاجب 

  فرزانه, دکتر سید بابک (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  دانش تصریف که وظیفه تجزیهءکلمات را بر عهده دارد در ادبیات عرب سخت با اهمیت است چه بوسیلهء قالبهایی که توسط دانشمندان علم صرف ارائه شد زبان عربی گسترش لغوی یافت. در نیمه نخست سدهء3 ق ابو عثمان مازنی کتابی مستقل در صرف تألیف ...

 • تحلیلی روانشناختی از زندگی "ابن الرومی " علی بن عباس بن گریگور یوس 

  زاده, دکتر جواد سعدون (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  این مقاله درباره یکی از سخن سرایان سده سو م هجری قمری نوشته شده است. نام وی علی بن عباس بن گریگوریوس مشهور به ابن الرومی می باشد. در این نوشتار به مسأله بیماری روانی ابن الرومی پرداخته شده است. همچنین به تناسب بحث به هجا ...

 • ثفلین در دیوان ابن هانی أندلسی 

  شیبانى, دکتر سعید (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  ابن هانی همچون بسیاری از شاعران بزرگ ضمن حفظ اشعار و اخبار عرب، از آیات قرآن کریم تأثیر پذیرفته و در اشعار خود بدانها، استناد نموده و حقانیت اهل البیت (ع) و مظلومیت آنان را یادآور شده است. گفتنی است او شاعری بود درباری و ...

 • نگاهی به زندگی و اشعار صلاح عبدالصبور با استفاده از آثارش 

  احمدیان, دکتر حمید؛ دزفولى, دکتر محمد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  (صلاح عبدالصبور"از شاعران نامدار مصر است. در این مقاله سعی شده است زندگی، اشعار و افکار اجتماعی وی به اختصار بررسی شود. در این نوشتار آثار او را مرجع قرار داد ه ا یم و برای هرکدام از دیدگاههای شاعر شاهدی از شعر و آثارش ...

 • الأصل المصطلح وشبههء فی النحو العربی 

  محلاتى, دکتر حیدر (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  مقالهء حاضر پژوهشی تحلیلی درگونه ای از اصطلاحات نحو عربی موسوم به "اصل " و"شبهه " می باشد. این اصطلاحات که بیشتر به صورت مستقل مورد استفاده قرار می گیرند از تفاوتها ووجوه مشترک فراوانی برخوردارند. نویسنده بر آن است با ...

 • نقش قدامة بن جعفر در تحول نقد ادبی 

  حسینى, دکتر عبدالله (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  قدامه بن جعفر‘ ناقدی است که تحول عظیمی در نقد ادبی عرب بوجود آورد‘ می توان گفت که نقد عربی قبل از قدامة بن جعفر ‘ مبتنی بر ذوق و سلیقه بود‘ از روی ذوق شعر می گفتند و از روی ذوق نیز شعر را نقد می کردند‘ زیرا زندگی آنان مبتنی ...

 • بررسی لغوی و معنایی واژهء أم در زبانهای سامی 

  خسروى, دکتر زهرا (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  در این مقاله معانی لغوی کلمهء أم در قرآن کریم و در فرهنگ های زبان عربی مورد بررسی قرارگرفته و تلفظ این واژه به صورت تطبیقی در سایر زبان های سامی بیان شده است. کاربردهای گوناگون اسمی- فعلی- اصطلاحی و دستور زبانی ام در این ...

 • راهکارهای را هبردی در فرایند ترجمه واژه های عربی به فارسی 

  دهکردى, دکتر صادق فتحى (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  امروزه برکسی پوشیده نیست که ترجمه به صورت یک "فن " درآمده است، فنی که باید اصول و قوانین آن ابتدا تدوین سپس تعلیم و تدریس گردد. در این میان با توجه به رابطه کهن و عمیق میان دو زبان عربی و فارسی و نیز ارتباط میان جهان عرب ...

 • سفر شعر معاصر عربی به آمریکا "مهجر" 

  پروینى, دکتر خلیل (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  در اواخر قرن 19 و طی قرن 20، تعداد قابل توجهی از عربهای سوریه، لبنان و فلسطین به دنبال کسب روزی و زندگی خوب و به منظور رهایی از مشکلات و بحرانهای فکری و اجتماعی به کشورهای مختلف آمریکای شمالی و جنوبی مهاجرت کردند, به هر ...

 • قول و احسن آن در قرآن کریم 

  کاشفی, دکتر امیر محمود (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  آیه کریمة «فبشرعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» مستمسک بیشتر اصحاب سخن و ارباب اندیشه است وبه اقتضاءات گونا گون و مناسبت های فراوان مورد استناد قرار می گیرد. از آنجا که بهترین راه رسیدن به حقایق قران تدبر در انست ...

 • نگاهی به احوال و آثا رجلال الدین عبدالرحمن سیوطی 

  فؤادیان, دکتر محمد حسن (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  جلال الدین عبدالرحمن سیوطی از علماء و نویسندگان بزرگ عصر ممالیک و از پیشتازان عرصه تألیف و یکی از پر اثرترین نویسندگان اسلامی است، تعداد آثار او را بیش از 500 اثر ذکرکرده اند، در اکثر زمینه های دینی و ادبی آثار مهمی بر ...

 • جلوه از جمال بسم الله 

  انوار, دکتر سید امیر محمو د (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 2002-11-22)
  دراین مقاله بعد از ترجمه ای تفسیرگونه به نثر و نظم از نگارنده، سابقه و سیر آیهء کریمه بسم الله الرحمن الرحیم در نزول آمده و اشاراتی دهگانه به عقائد محدثان و مفسران رفته است. سپس شرح و تفسیر با. و إسم و الله و معانی ...