نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهدوی, غلامحسینfa_IR
dc.contributor.authorکرمانی, احسانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:43:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:43:43Z
dc.date.available1399-07-09T04:43:43Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:43:43Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-08-31en_US
dc.date.submitted1394-06-09fa_IR
dc.identifier.citationمهدوی, غلامحسین, کرمانی, احسان. (1394). بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران. راهبرد مدیریت مالی, 3(4), 1-26. doi: 10.22051/jfm.2016.2343fa_IR
dc.identifier.issn2345-3214
dc.identifier.issn2538-1962
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/jfm.2016.2343
dc.identifier.urihttps://jfm.alzahra.ac.ir/article_2343.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/267392
dc.description.abstractهدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس تهران است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش داده­های مربوط به 135 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به روش تحلیل داده­های ترکیبی با استفاده از نرم افزار EViews 6 تجزیه‌ و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی و استقلال هیأت‌ مدیره رابطه منفی و معنادار و بین استقلال هیأت‌ مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه استقلال هیأت مدیره افزایش یابد، از کارایی بیش‌تری برخوردار خواهد بود و نیز میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی بهبود می‌یابد. هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت‌ مدیره، بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که استقلال هیأت‌ مدیره یک عامل تعدیلی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی است.fa_IR
dc.format.extent4980
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofراهبرد مدیریت مالیfa_IR
dc.relation.ispartofFinancial Management Strategyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/jfm.2016.2343
dc.subjectاستقلال هیأت‌ مدیرهfa_IR
dc.subjectعدم تقارن اطلاعاتیfa_IR
dc.subjectکیفیت افشاء اطلاعات مالیfa_IR
dc.titleبررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی، استاد حسابداری دانشگاه شیراز، نویسنده مسولfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue4
dc.citation.spage1
dc.citation.epage26


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد