نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسنی, فرشتهfa_IR
dc.contributor.authorاوتادی, مریمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:39:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:39:09Z
dc.date.available1399-07-09T04:39:09Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:39:09Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2017-05-15en_US
dc.date.submitted1396-02-25fa_IR
dc.identifier.citationحسنی, فرشته, اوتادی, مریم. (1395). بررسی اثر فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده روی پلیمرهای سنتزی. نوآوری در علوم و فناوری غذایی, 8(4), 127-136.fa_IR
dc.identifier.issn2423-4966
dc.identifier.issn2676-7155
dc.identifier.urihttp://jfst.iaus.ac.ir/article_530333.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/265869
dc.description.abstract<span lang="AR-SA">فعالیت هر آنزیم، نمایانگر توانایی آن در مصرف سوبسترا و تولید محصول نهایی می باشد، که خود این مساله تابعی از ویژگی های سینتیکی آنزیم، مقدار آنزیم و شرایط محیطی (مثل دما و </span><span dir="LTR">PH</span><span lang="FA"> و... </span><span lang="AR-SA">) است. آنزیم های تثبیت شده در علوم غذایی، بیوتکنولوژی، داروسازی و شیمی تجزیه کاربرد فراوان دارند. با توجه به پیشرفت روز افزون در دستیابی به روش های مختلف تثبیت آنزیم ها در جهت استفاده بهینه از آن ها، در این تحقیق، به مطالعه فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده بر روی پلیمر سنتز شده پرداخته شده است. با بررسی فاکتورهای مؤثر بر میزان فعالیت آنزیم در حالت تثبیت شده، از جمله </span><span dir="LTR">pH</span><span lang="FA">، دما، غلظت آنزیم لیپاز و غلظت سوبسترا به تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش رویه پاسخ به عنوان یکی از روش های طراحی آزمایش ها </span><span lang="AR-SA">پرداختیم که در این راستا  </span><span lang="FA">بیشترین فعالیت آنزیمی بر اساس پیش بینی نرم افزار معادل </span><span dir="LTR">U/gr.min</span><span lang="AR-SA"> 73/1838 محاسبه شد و شرایط بهینه برای بیشترین فعالیت آنزیم لیپاز در </span><span dir="LTR">pH</span><span lang="FA"> برابر 4/6 و دمای 6/31 درجه سانتی‌گراد، غلظت آنزیم و سوبسترا به ترتیب معادل </span><span dir="LTR">mg/ml</span><span lang="FA"> 14/0 و 9/9 به دست آمده است.</span>fa_IR
dc.format.extent882
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارfa_IR
dc.relation.ispartofنوآوری در علوم و فناوری غذاییfa_IR
dc.subjectآنزیمfa_IR
dc.subjectلیپازfa_IR
dc.subjectتثبیت آنزیمfa_IR
dc.subjectروش رویه پاسخfa_IR
dc.subjectطراحی آزمایش‌هاfa_IR
dc.subjectفعالیت آنزیمfa_IR
dc.titleبررسی اثر فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده روی پلیمرهای سنتزیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue4
dc.citation.spage127
dc.citation.epage136


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد