نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپوربابایی, حسنfa_IR
dc.contributor.authorابراهیمی, سپیده ساداتfa_IR
dc.contributor.authorحیدرنیا, هادیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:36:26Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:36:26Z
dc.date.available1399-07-09T04:36:26Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:36:26Z
dc.date.issued2017-12-22en_US
dc.date.issued1396-10-01fa_IR
dc.date.submitted2016-07-04en_US
dc.date.submitted1395-04-14fa_IR
dc.identifier.citationپوربابایی, حسن, ابراهیمی, سپیده سادات, حیدرنیا, هادی. (1396). بررسی تأثیر تودۀ جنگلکاری‌شدۀ آیلان (Ailanthus altissima) بر تنوع گونه‌های گیاهی منطقۀ جوکندان تالش. نشریه جنگل و فرآورده های چوب, 70(4), 579-586. doi: 10.22059/jfwp.2018.210875.762fa_IR
dc.identifier.issn5052-2008
dc.identifier.issn2383-0530
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2018.210875.762
dc.identifier.urihttps://jfwp.ut.ac.ir/article_64686.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/264925
dc.description.abstractجنگلکاری با گونه ­های بومی و غیربومی، تأثیر چشمگیری بر تنوع گونه‌های علفی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تودۀ آیلان (عرعر) بر تنوع گونه‌های گیاهی در منطقۀ ساحلی جوکندان انجام گرفت. تعداد 20 قطعه نمونه با ابعاد 20×20 متر به‌عنوان قطعات نمونۀ اصلی از تودۀ آیلان و جنگل طبیعی به روش سیستماتیک تصادفی برداشت شد. سپس میکروپلات­ هایی با اندازۀ 16 مترمربع در مرکز هر قطعه نمونه مستقر شد و درصد پوشش تمام گونه ­های علفی با استفاده از معیار بران – بلانکه برآورد شد. در مجموع 20 گونۀ علفی متعلق به 13 تیره در دو منطقۀ طبیعی و تودۀ آیلان شناسایی شد. نتایج نشان داد که متوسط عمق لاشبرگ، درصد گونه‌های گیاهی، متوسط درصد تاج پوشش و تعداد در هکتار درختان در جنگل طبیعی بیشتر از تودۀ آیلان بود. میانگین شاخص ­های تنوع سیمپسون، شانون- وینر، N<sub>1</sub> مک آرتور و N<sub>2</sub> هیل و شاخص غنای گونه­ ای (R=S) در جنگل طبیعی بیشتر بود، درحالی ­که شاخص یکنواختی اسمیت ویلسون در تودۀ آیلان مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده بود و هیچ‌کدام از شاخص ­ها اختلاف معنی­ داری را بین دو منطقه (تودۀ دست‌کاشت آیلان و جنگل طبیعی) نشان ندادند. براساس نتایج و ارتباط تنگاتنگ تنوع گونه­ ای با تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی و همچنین ساختار و ترکیب اولیۀ توده، لازم است که برنامه‌ریزی‌ها براساس جلب مشارکت مردم محلی، آموزش و ترویج بهره‌برداری­ های درست و موافق با حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی و همچنین افزایش آمیختگی در توده­ ها صورت گیرد.fa_IR
dc.format.extent732
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofنشریه جنگل و فرآورده های چوبfa_IR
dc.relation.ispartofForest and Wood Productsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2018.210875.762
dc.subjectتنوع گونه ایfa_IR
dc.subjectجوکندانfa_IR
dc.subjectدرخت آیلانfa_IR
dc.subjectغناfa_IR
dc.subjectیکنواختیfa_IR
dc.titleبررسی تأثیر تودۀ جنگلکاری‌شدۀ آیلان (Ailanthus altissima) بر تنوع گونه‌های گیاهی منطقۀ جوکندان تالشfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلانfa_IR
dc.citation.volume70
dc.citation.issue4
dc.citation.spage579
dc.citation.epage586


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد