نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکریمی, مهنازfa_IR
dc.contributor.authorیعقوبی, شکیباfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:35:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:35:55Z
dc.date.available1399-07-09T04:35:55Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:35:55Z
dc.date.issued2016-08-22en_US
dc.date.issued1395-06-01fa_IR
dc.date.submitted2014-11-01en_US
dc.date.submitted1393-08-10fa_IR
dc.identifier.citationکریمی, مهناز, یعقوبی, شکیبا. (1395). تأثیر غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه‌زایی قلمۀ انجیلی (Parrotia persica). نشریه جنگل و فرآورده های چوب, 69(2), 269-275. doi: 10.22059/jfwp.2016.59042fa_IR
dc.identifier.issn5052-2008
dc.identifier.issn2383-0530
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2016.59042
dc.identifier.urihttps://jfwp.ut.ac.ir/article_59042.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/264759
dc.description.abstractدرخت انجیلی به­عنوان یک گونه جنگلی برای استفاده در فضای سبز شهری کاربرد فراوانی دارد. با این حال تکثیر این گیاه و تولید نهال انجیلی در ایران صورت نمی­گیرد. بنابراین شناخت نوع قلمه و کاربرد تیمارهای هورمونی برای افزایش میزان ریشه‌زایی آن می­تواند در تولید نهال آن بسیار کارامد باشد. بر این اساس قلمه‌های شاخۀ یکساله و شاخۀ چندسالۀ انجیلی به­ترتیب در بهمن و خرداد تهیه و با غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) تیمار شدند. در بررسی حاضر هیچ‌یک از قلمه‌های چندساله (مربوط به فصل زمستان) ریشه‌دار نشدند. بیشترین درصد ریشه‌زایی در قلمه‌های یکساله بود که با غلظت 2000 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید تیمار شده بودند. تفاوت معنی‌داری در بزرگ‌ترین طول ریشه و تعداد ریشه در دو تیمار 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر مشاهده نشد. بیشترین میانگین مدت ریشه‌زایی مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج بر تأثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید بر درصد ریشه‌زایی قلمه‌های یکسالۀ انجیلی دلالت دارد.fa_IR
dc.format.extent738
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofنشریه جنگل و فرآورده های چوبfa_IR
dc.relation.ispartofForest and Wood Productsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jfwp.2016.59042
dc.subjectتیمار هورمونیfa_IR
dc.subjectقلمه چند سالهfa_IR
dc.subjectقلمه یکسالهfa_IR
dc.subjectریشه‌زاییfa_IR
dc.titleتأثیر غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه‌زایی قلمۀ انجیلی (Parrotia persica)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمیfa_IR
dc.contributor.department.fa_IR
dc.citation.volume69
dc.citation.issue2
dc.citation.spage269
dc.citation.epage275


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد