نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفکری پور, کتایونfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:24:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:24:45Z
dc.date.available1399-07-09T04:24:45Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:24:45Z
dc.date.issued2009-05-22en_US
dc.date.issued1388-03-01fa_IR
dc.date.submitted2016-06-14en_US
dc.date.submitted1395-03-25fa_IR
dc.identifier.citationفکری پور, کتایون. (1388). وظایف دین مردان در ایران باستان. پژوهش های تاریخی, 1(1), 101-112.fa_IR
dc.identifier.issn2008-6253
dc.identifier.issn2476-3306
dc.identifier.urihttp://jhr.ui.ac.ir/article_16481.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/260978
dc.description.abstractدر ایران باستان دین مردان همواره یکی از عوامل سرنوشت ساز جامعه بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و در طبقه بندی های اجتماعی در رأس جامعه قرار می گرفته اند. اجرای مراسم مذهبی و خواندن سرود های دینی بر عهدۀ آنان بود که بعدها با قدرت گرفتن آنان در تصمیم گیریهای پادشاهان و دادن مشاوره به آنان نقش مهمی را ایفا می‌کردند. از اهمیت آنان در متون اوستایی و پهلوی سخن گفته و دربارۀ وظایف آنان مطالبی نقل شده است. پژوهش حاضر مقدمه با توضیحاتی دربارة جایگاه دین مردان در جامعه آن زمان، بنابر متن اوستا و پهلوی آغاز شده است. سپس دربارۀ مغان پیش از زردشت و وظایفشان توضیحاتی داده شده است. پس از آن دین مردان کیش زردشتی و وظایفی که بر عهده داشته اند، بنابر متن های اوستا و پهلوی و نوشته های پژوهشگران ایران شناس بررسی شده و در انتها نیز نتیجه‌گیری ذکر گردیده استfa_IR
dc.format.extent165
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمعاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.publisherUniversity of Isfahanen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های تاریخیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Historical Researchesen_US
dc.subjectدین مردانfa_IR
dc.subjectوظایفfa_IR
dc.subjectاوستاfa_IR
dc.subjectپهلویfa_IR
dc.subjectدوره باستانfa_IR
dc.subjectتاریخ ایران باستانfa_IR
dc.titleوظایف دین مردان در ایران باستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشی پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث سازمان فرهنگیfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage101
dc.citation.epage112


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد