دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • گسترش نفوذ دین اسلام در شبه قاره هند از قرن اول تا پنجم هـ.ق 

  یاری, سیاوش؛ نعمتی, نورالدین (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  ساز و کار نشر و گسترش اسلام در شرق آسیا و شبه قاره هند با دیگر مناطق اسلامی متفاوت بوده است. در این منطقه تجار، بازرگانان، علما، دانشمندان و صوفیان از طریق تعامل و تبادل فکری و فرهنگی و با تساهل و مدارا، بومیان این مناطق ...

 • وظایف دین مردان در ایران باستان 

  فکری پور, کتایون (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  در ایران باستان دین مردان همواره یکی از عوامل سرنوشت ساز جامعه بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و در طبقه بندی های اجتماعی در رأس جامعه قرار می گرفته اند. اجرای مراسم مذهبی و خواندن سرود های دینی بر عهدۀ آنان بود ...

 • تاریخ نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریخ نگارِ زن در ایران 

  قدیمی, عباس (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  در میان ایالات و شهرهای ایران، کردستان از ایالاتی است که تواریخ محلی متعددی دارد که اکثر آنها در دوره قاجاریه به نگارش درآمده اند. دوستداری وطن و برجسته کردن جایگاه آن در تاریخ ایران و علاقه شخصی مورخان محلی و نیز تشویق ...

 • احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار 

  سالاری شادی, علی (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  عصر صدرالدین موسی صفوی(792ـ 735ه. ق)که مقارن ایام انقراض عصر ایلخانی و شروع دوره فترت بود، یکی از مهمترین ادوار تاریخ خاندان صفوی در راستای حفظ و گسترش املاک و اموالشان با تکیه بر دستاویزهای مردم پسند، چون زاویه سازی وخانقاه ...

 • نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه 

  ثواقب, جهانبخش؛ روشنفکر, محمد مهدی (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  محور بنیادین این پژوهش بر یافته هایی استوار است که از پاسخ به پرسشهای زیر به دست آمده اند:1- شورش قلندر در اثر چه زمینه‌ها و عواملی پدید آمد و در پی چه اهدافی بود؟2- ماهیت فکری و اجتماعی این شورش و فرآیند تحولات آن چگونه ...

 • بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان در دوران فترت اولیه مغول در ایران (656-619 هـ) 

  الهیاری, فریدون (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  تهاجم اولیه مغول (619 ـ 616هـ) و مرگ سلطان محمد خوارزمشاه (617هـ) یکپارچگی سیاسی ایران را در چارچوب قلمرو خوارزمشاهیان پایان داد. از این رو، افزون بر حکومتهای محلی بازمانده از دوره سلجوقی، پاره ای شاهزادگان و امرای دستگاه ...

 • جایگاه بازاریان در اقتصاد و جامعه عصر ایلخانان 

  رضوی, سید ابوالفضل (معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2009-05-22)
  نظر به اهمیت بازار در ساختار حیات شهری، بازاریان نقش مؤثری در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها داشته، مطالعه جایگاه آنها در هر عصری، در شناخت بهتر ساختار سیاسی ـ اقتصادی آن عصر سهم بسزایی دارد. در عصر ایلخانان، در پرتو ملاحظات ...